handtekeningenbox loopt vol
 
ED januari 2014
 
Hulsel - De handtekeningenactie van Toon Antonis tegen het besluit om koor Music To Move uit de kerk te zetten, levert nog  meer reacties op dan hij had verwacht. De sluitingstijd voor het aanleveren van handtekeningen die tot 3 januari liep,  werd nog met twee dagen verlengd omdat de brieven binnen bleven stromen. Inmiddels hebben ruim de helft van 700 Hulselnaren met een handtekening hun steun laten blijken.
"Ik had veel reacties verwacht, maar mijn verwachtingen zijn nog dik overtroffen," zegt Antonis. "Veel mensen die het handtekeningenblad bij mij in de bus gooiden, hebben er nog een persoonlijke boodschap bij geschreven. Uit die reacties komt vooral naar voren dat de besluiten van Van Roosmalen veel verdriet veroorzaken. Het buiten zetten van dit koor is niet het enige dat speelt, zo blijkt. Ook voor mij was het slechts de laatste druppel in een emmer die al vol was."
Antonis kreeg ook veel steunbetuigingen uit de andere kerkdorpen in zijn brievenbus, maar wil die nog niet bij zijn huidige actie betrekken.
"In elk van de vier kerkdorpen van Reusel-De Mierden spelen zaken, veroorzaakt door besluiten die Van Roosmalen op persoonlijke titel neemt. Hij deed dit soort zaken ook in zijn eerdere parochie in Waalwijk, waar hij ook al een koor buiten zette". (dit koor protesteerde daar tegen en het leidde uiteindelijk mede  tot het vertrek van Van Roosmalen zelf)
"In de reacties wordt ook de opstelling van de pastoor bij uitvaarten benoemd. Het stuit erg veel mensen tegen de borst dat hij vrijwel elke persoonlijke inbreng afkeurt waardoor veel mensen uitwijken naar een café of gemeenschapshuis. We hebben het dan nog niet over de Reuselse parkeerkwestie (Van Roosmalen schroefde persoonlijk van twee invalidenparkeerplaatsen de bordjes eraf en leverde ze bij het gemeentehuis in omdat de P plaatsen op kerkelijke grond zouden staan)
Antonis wil deze week een afspraak met Van Roosmalen gaan maken om de handtekeningen aan te bieden. "Ik hoop om te beginnen dat ik een goed gesprek met de man heb. Dat hij luistert naar wat er leeft onder de mensen, dat is tot nu toe veel te weinig gebeurd. Ik heb niet de illusie dat door deze handtekeningenactie het besluit tegen Music to Move terug gedraaid wordt. Het koor heeft zich er ook al goeddeels bij neergelegd en richt zich op een toekomst buiten de kerk. Ik hoop wel te bereiken dat er begrip ontstaat. Begrip vanuit de pastoor wat er onder de mensen leeft en wie weet ontstaat er dan ook begrip voor wat de pastoor beweegt en de besluiten die hij neemt. Als ik luister naar wat de Paus over het geloof zegt, dan hoor ik vooral dat het geloof van de mensen is. Niet andersom.