Reuselse ambtenaren geven eigen draai aan LOG

ED april 2010
Reusel-De Mierden – De brief die het college van burgemeester en wethouders onlangs naar de provincie stuurde over ontwikkelingen in het LOG, moet over gedaan worden. Dat is de mening van de voltallige Gemeenteraad.
Op voorstel van Wieteke Cox (PvdA) worden in de nieuw te sturen brief duidelijke formuleringen gebruikt over wat onder ‘lopende aanvragen’ verstaan wordt.
Cox gaf in de Raad aan dat ze van een ambtenaar de toezegging had gekregen dat deze formulering al in de eerste brief van het college zou staan. Later bleek dit cruciale punt niet opgenomen.
Ook in het provinciebestuur wordt geworsteld met wat ‘lopende aanvragen’ genoemd worden, het Reuselse college had met een eigen brief meer helderheid voor de LOG problematiek willen vragen.
Cox daarover: “Het gaat erom dat we willen weten wat daar onder verstaan wordt. We zijn het erover eens dat zaken als gezondheid prioriteit verdienen, maar wat mag er dan nog concreet bijgebouwd worden?”
In Reusel-De Mierden werd eerder duidelijk dat ambtelijk een verkeerde procedure toegepast werd waardoor er nog diverse bouwaanvragen in het LOG ingediend konden worden nadat de gemeenteraad met een voorlopige voorziening een bouwstop had uitgesproken. Hierdoor zijn er alsnog een tiental aanvragen voor een bouwvergunning ingediend, waaronder enkele voor de bouw van een megastal.
De Raadsbrief die nu naar Den Bosch gestuurd gaat worden zal opgesteld worden door een afgevaardigde van elke partij, ondersteund door een ambtenaar. Of dat dezelfde ambtenaar is die eerder de verkeerde procedure toepaste kon een woordvoerder van de gemeente nog niet bevestigen.