Barbecue als fundament voor weeshuis

 augustus 2016

Een barbecue waarbij alle ondersteuners voor het weeshuis van Tumaini in Tanzania werden bijgepraat, bracht ruim 3700 euro op. Wereldwijd is het een druppel op een gloeiende plaat, maar lokaal kan het daar het verschil maken. Door een weeshuis als voorbeeld project te ondersteunen, weten een aantal Kempenaren te bereiken dat er weer hoop is voor de kinderen in Afrika.

In de schaduw van de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika, ligt het weeshuis Tumaini nabij de stad Arusha. De initiatiefnemers geven met het initiatief, samen met lokale vrijwilligers, hoop aan de kinderen. Het woord Hoop betekent in het Swahili Tumaini: die link is niet toevallig.

In de Eerselse Venco campus hadden zich afgelopen week een honderdtal geïnteresseerden gemeld. Onder het genot van een hapje en een drankje weden ze bijgepraat over de ontwikkelingen in het verre Afrika. Een van hen is Tinie Keeris, voormalig architect uit Eersel.

‘Toen ik hoorde van dit initiatief begonnen bij mij de raderen meteen te draaien,’ zegt hij. ‘Ik heb begrepen dat de huisvesting er nu gehuurd wordt, wat kwetsbaar en eigenlijk ook te duur is. Het gaat dan om de slaapvertrekken van de kinderen, een verzamelgebouw waar de maaltijd genoten kan worden en een gastenverblijf voor de begeleiders en vrijwilligers. Toen ik hoorde dat ze al bezig zijn met verwerving van grond voor nieuwbouw had ik meteen een potlood in handen.’Keeris presenteerde bij de bijeenkomst zijn eerste schetsontwerpen en het plan om tot nieuwbouw te komen.

‘Ik heb me bij laten praten over de wensen en heb de slaapvertrekken getekend in drie aparte gebouwen. Het zou fantastisch zijn als we meteen bij de bouw voorzieningen aan kunnen leggen zodat het zelfvoorzienend wordt in water en elektra. Het wordt dan duurzaam en nog minder kwetsbaar.’

Het bestuur van Tumaini Nederland, naast België, Australië, de VS en Canada een van de ondersteunende landen, gaat nu verder in overleg met de initiatiefnemers daar. Eerselnaar Wil van der Linden daarover: We denken erover om vaklieden die met pensioen zijn of andere vrijwilligers te betrekken bij de bouw daar. Het liefst zouden wij een aantal jongeren uit het weeshuis opleiden zodat ze hun eigen stenen kunnen bakken en de gebouwen kunnen opbouwen. Uiteindelijk moet het hele project zelfvoorzienend worden, maar dan zijn we wel een poos verder.’

In een periode dat er hele volksstammen naar Europa komen om er hun geluk te zoeken, is een initiatief om lokaal iets op te bouwen hoopgevend.

Om de bouwkosten mee te dragen worden er ook vanuit de Kempen een aantal initiatieven genomen. Zo organiseert Tumaini Nederland in het voorjaar van 2017 voor de tweede maal de kilimanjaro-klim. Daarbij brengen deelnemers een inleg voor het weeshuis in en worden vervolgens begeleidt bij de beklimming van de Kilimanjaro. Van der Linden die deze route reeds verkende: Het is grensverleggend om tot ruim 5800 meter te  klimmen. Tijdens de trip wordt ook het weeshuis aangedaan, wat zeker bijzonder is.’

Wie de sportieve uitdaging in 2017 (of later nog een keer) mee aan wil gaan, kan zich melden: vanderlindenwjm@gmail.com

Intussen waren er ook deze zomer enkele vrijwilligers met opgestroopte mouwen in het weeshuis aanwezig. Ook de komende tijd is er nog ruimte om vrijwilligers te plaatsen. Meer info hierover bij: krisvdlinden@gmail.com