Bewoners schrikken van toon gemeente
Einde aan gedoog-wonen op De Hertenwei
 
Februari 2019


 
Per brief kregen zo’n veertig bewoners van recreatiepark De Hertenwei in Lage Mierde afgelopen week medegedeeld dat ze uit moeten kijken naar een andere woning. Na jarenlang permanent wonen op het recreatiepark gedoogd te hebben, is voor de gemeente Reusel-De Mierden de maat vol. De bewoners reageren verongelijkt: ook al was de actie aangekondigd, de brief viel bij velen koud op de mat.
,,Ik ben hier na mijn scheiding gaan wonen, in een poging mijn leven weer op de rails te krijgen,” zegt Zeno Beunis, een van de huidige bewoners van het park. ,,Al die jaren dat ik hier woonde, wist ik dat dit voor mij een recreatiebestemming had, maar dat er nu in één keer per brief gesommeerd wordt om vóór 1 maart van dit jaar aan te geven waar ik naar toe ga verhuizen: hoe in hemelsnaam moet ik aan een woning komen?” Beunis weet dat veel van zijn buren in een vergelijkbare situatie zitten. Mensen die het even moeilijk hebben door scheiding of faillissement. ,,Die mensen hier komen niet voor niets in zo’n vakantiehuisje terecht,” zegt hij. Hij voorziet dat er veel schrijnende gevallen zijn onder de mensen die het treft.
Brief
In het schrijven van de gemeente Reusel-De Mierden, dat in handen is van de redactie, wordt gesteld dat er per direct een einde moet komen aan de illegale bewoning op het park die er plaats vindt. De gemeente wil daarin niet over één nacht ijs gaan en gaat in samenwerking met diensten als de belastingdienst en het UWV onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van de bewoners. Iedereen die zich vóór 1 maart meldt om uit eigen beweging te vertrekken, wordt dit onderzoek bespaart. Beunis over dit deel van de gemeentelijke brief: ,,We krijgen per brief medegedeeld dat dit onderzoek plaats gaat vinden, je voelt je per direct een crimineel. Waar hebben we dit aan verdiend?”
Een ander punt wat hem steekt is dat ze enkel per mail naar de gemeente kunnen reageren voor vragen. De mail moet dan ook nog verstuurd worden aan veiligeid@reuseldemierden.nl. ,,Dit mailadres lijkt te impliceren dat wij een potentieel veiligheidsrisico zijn. Waarom wordt er niet gewoon met ons gepraat? En waarom geen telefoonnummer waar ik wat meer informatie op kan vragen? Het lijkt wel of de gemeente op voorhand uitgaat van strijd. Nou, als ze strijd willen, dan kunnen ze dat krijgen!”
In de brief van de gemeente wordt de mogelijkheid geboden  om met urgentie een andere woning aan te vragen bij regionale woonstichtingen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet het verzamelinkomen wel onder de 25.000 euro liggen. De bewoners die nu de vertrek-brief ontvangen hebben, hekelen ook de rol van de huidige parkeigenaar. ,,We krijgen nu allemaal te horen wat er niet deugd en we missen nadrukkelijk iemand die voor ons op komt,” zegt Beunis, die zegt ook voor anderen te spreken. ,,Door de houding van de huidig parkeigenaar, die voor het beheer een tijdelijk tussenpersoon op het park rond heeft lopen, wordt de indruk gewekt dat ze snel van ons af willen. Dat is te betreuren omdat we ons jarenlang ingezet hebben om het park leefbaar te houden.”
Beunis hoopt snel met een afvaardiging van de bewoners met de gemeente Reusel-De Mierden aan tafel te gaan. Intussen loopt wel de klok door en belooft het op de Hertenwei een warme februarimaand te worden.