Bolle Akker komt eraan

De bewoners

 

Vaesheimerbode deel 4 juli 2010


Aan de Flinkert wordt al enige tijd gewerkt aan woonzorgboerderij D’n Bolle Akker. De bouw vordert gestaag en als alles volgens planning verloopt zullen in de loop van dit jaar de deuren geopend worden. In een serie artikelen in dit blad willen we de inwoners van Vessem informeren over de voortgang. Wat gebeurt er achter de bouwhekken en achter de schermen? Wie zijn de toekomstige bewoners en op welke wijze kunnen Vessemnaren iets betekenen in of voor dit project?

 

 

In eerste instantie leek het een gewaagd plan om zowel dementerende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking op één complex bij elkaar te laten wonen. Elders in Nederland werd het succes hier echter al van aangetoond en ook dichterbij zijn er goede voorbeelden te vinden. Natuurlijk was er ook de visie op zorg van de betrokken instellingen sint Joris en Lunet zorg en niet onbelangrijk: ook de gemeente Eersel ondersteunde dit.

Vanaf 1 november 2010 is het dan zover en nemen 18 ouderen en 12 mensen met een beperking hun intrek op D’n Bolle Akker.

Van de laatste categorie zijn de namen reeds bekend, onder hen zijn zowel jongeren uit Vessem alswel Vessemnaren die een periode uit hun dorp weg waren en nu met dit project weer terug kunnen keren.

Het gaat om mensen zoals zorgboer Henk die nu op een andere zorgboerderij werkt, Richard die droomt van zijn eigen stekje en Julia die dol is op dieren.

 

De achttien plaatsen voor ouderen met een PG-indicatie  worden vanaf 1 september ingevuld. De wachtlijst hiervoor is al stevig vol geraakt en inmiddels kijken er al veel van hen reikhalzend uit naar de start.

Elke bewoner krijgt een eigen kamer, per woning delen ze samen een huiskamer en keuken.

De bewoners uit de twee doelgroepen gaan elkaar op het project veelvuldig tegen komen, zo maken ze samen gebruik van een en dezelfde ontmoetingsruimte. Hier kan een kopje koffie gedronken worden en een kaartje gelegd. Of gewoon wat buurten met elkaar. Vanaf deze plek kan ook gekeken worden naar de boerderij-activiteiten die voor het merendeel uitgevoerd worden door de mensen met een beperking.

Hebt u nog vragen over aanmelding of wonen op D’n Bolle Akker dan kunt u contact opnemen met:

Jos van de Sande voor de oudere PG kandidaten. (0499 572124)

Leo Hoogenboom voor de mensen met een beperking (VG-indicatie).(040-2900679)

 

Fotos:

 zorgboer Henk van de Oever is bedreven in de verzorging van geiten en klein rundvee. Ze krijgen van hem alle aandacht.

Toos Wouters – van Raak kent het buitenleven wat voor haar nog altijd een meerwaarde heeft