‘Thuis meer kinderen dan koeien’

Nostalgie bij veteranensportdag

 Juni 2017

 Bladel – vijfendertig mannen en vrouwen op een rij, dan klinkt de muziek. Op een ingestudeerd tempo marcheren ze een grasveld op, om daarna aan een gezamenlijke volksdans te beginnen. Dezelfde nummers waar de senioren een halve eeuw of meer terug aan deelnamen, worden nu weer opnieuw beoefend.

Het oefenen heeft één doel: de veteranensportdag zondag 11 juni. Onder de deelnemers, allen ouder dan 55 jaar, spannen Jaac Maas en Theo Roest (beiden uit Hulsel) met hun leeftijd  van 87 jaar de kroon.Sportleider Piet Wouters (78) staat nu voor de groep zoals hij dat zestig jaar terug ook deed.

,,Het is puur herbeleving van dat we vroeger deden,” zegt hij. ,,Alleen is het nu de Olympische gedachte, waarbij deelnemen en niet de prestatie de boventoon voert. Thuis waren we met vijftien kinderen. Mijn vader was een klein boertje, er waren meer kinderen dan koeien. We mochten bij de jonge-boerenstand en de sportdagen waren onze jaarlijkse hoogtepunten.

Ook Ad Paridaans (67) uit Bladel is een van de actieve leden. ,,Ik kom ook uit een groot gezin, en al mijn broers en zussen waren lid van de jongeboerenstand, daar was geen discussie over. Als je trouwde eindigde vanzelf het lidmaatschap. Vanaf 1995 zijn we het opnieuw gaan organiseren met de leden uit de jaren vijftig en zestig. We oefenen nu het hele jaar voor de sportdag, daar treden zo’n 600 deelnemers uit Brabant en Gelderland aan. Als in de namiddag om 13.00 uur het defilé begint, dan heb ik er het kippenvel op staan. Ik voel het nu al!  Met dezelfde marsmuziek als vijftig jaar terug, die brengt nog steeds velen in beroering. Pure nostalgie.”

Jaac Maas (87, rode trui) weet hoe belangrijk het is om actief bezig te blijven

De jonge boeren en boerinnen, later gezamenlijk overgegaan in de KPJ organiseerden vanaf de jaren vijftig groepsoefeningen op muziek. Op sportdagen werd dit beoordeeld en de wedstrijden werden aangevuld met atletieknummers.  In de diverse Kringen, zoals Kring De Kempen, had elk dorp zijn afdeling, de kringwinnaars kwamen later bij de interkring in een groter verband tegen elkaar uit.

,,Met de atletieknummers zijn we nu voorzichtig in verband met blessures,” legt Wouters uit. ,,Er zijn nog wel sprintnummers en kogelstoten (balwerpen voor de dames) en daarnaast is er touwtrekken en pyramidebouw. In totaal nemen 35 afdelingen deel.

De veteranensportdag wordt op zondag 11 juni vanaf 12.00 uur gehouden op sportpark De Lemelvelden in Hapert. Het hoogtepunt is de gezamenlijke opmars voor het defilé, de toegang is twee euro.