Kerk gesloten, het volk gaat naar huis

 Door correspondent Harrie Wenting

 ED november 2014

De kofferbak van een grijze auto gaat open en een voorwerp wordt erin geplaatst. Een spleet van een laken valt weg en het zonlicht veroorzaakt een schittering op een kleine monstrans.

Op de feestdag van de Heilige Clemens sloot pastoor Karel van Roosmalen zondag 23 november 2014 de Hulselse kerk en nam de relikwieën mee naar Reusel. Na de laatste dienst ging de deur van de Clemenskerk voorgoed dicht voor de gelovigen.

“Ik ben nu 74 jaar en ben er gedoopt en getrouwd. Al die tijd wekelijks naar de missen, maar nu kan het niet meer,” zegt Riet Vinken. “Dit was de laatste keer met het koor, ik maak hiermee precies de vijftig jaar vol,” zegt Walter Maas, die zijn wieg ooit in het huis langs de kerk wist staan en nu zijn beide ouders in ruste heeft op het kerkhof. De laatste mis werd mede opgedragen aan zijn ouders.

Voor de laatste dienst in de kerk, die dateert uit 1888, verzamelden zich zo’n 120 gelovigen. Buiten de zijbeuken waren alle banken bezet, de gemiddelde leeftijd dik boven de vijftig. De drie misdienaar meisjes zijn de enige kinderen die aanwezig zijn, enkel op dit punt is de kerk vernieuwend geweest. De ronde houten gewelven van het middenschip van het gebouw weerkaatsen de mooie gezangen die het gemengde koor over de hoofden van de parochianen strooit. Een deel in het Nederlands, maar ook een deel in het latijn. Ook zonder de teksten daarvan in het boekje, wordt er warm meegezongen door de aanwezigen.

“Christus Koning is de machtigste, uiteindelijk zal hij onze redder zijn,” belooft van Roosmalen vanachter het altaar. Als redder voor het kerkgebouw komt dit te laat, want na de sluiting zal ook vrij snel de inventaris met daarbij ook de heiligenbeelden afgevoerd worden.In het middenstuk van de laatste dienst kondigt Van Roosmalen een extra collecte aan. Het mandje voor de gewezen plaatsgenoot Clementina wouters levert meer op dan het mandje voor de pastoor.

Aan het einde van de dienst neemt misdienaar Claudi Timmermans een hulde van pastoor van Roosmalen in ontvangst. Zij stopt met haar bijdrage, haar vriendinnen gaan wel mee naar de diensten in Reusel. Na een oproep om je vooral  aan te melden als vrijwilliger voor de groot Reuselse parochie, gaat Van Roosmalen over tot de sluitingsrituelen. De gedenk kruisjes die er staan  gaan mee en even later ook de Monstrans als Heiligste hart van de kerk. Voordat hij zijn volgelingen met de laatste zegen naar huis stuurt, bidt hij nog tien weesgegroetjes voor en verrast zijn publiek met de mededeling dat hij met twee kopers voor het gebouw in gesprek is.

Dan gaat de deur open en waaieren de gelovigen naar buiten. Een enkeling loopt nog over het kerkhof, waar binnenkort een nieuwe Mariakapel gebouwd gaat worden.De deur gaat nu echt dicht. De Hulselse Clemensparochie was er al niet meer, de Clemenskerk nu ook niet meer.

foto: De Clemenskerk is al jaren hét beeldbepalende gebouw in Hulsel