Bouw Woonzorgboerderij vordert gestaag


Publicatie st Joris blad

 

Pagina 1 van 3

De bouw van woonzorgboerderij D’n Bolle Akker in Vessem vordert gestaag. Zoals het er nu uitziet, zal op 22 juli 2010 de oplevering door de aannemer plaatsvinden. Daarna worden alle technische voorzieningen geplaatst, zoals telecommunicatiemiddelen en computers. Deze technische voorzieningen ondersteunen de medewerkers van Sint Joris en Lunet Zorg voor een gegarandeerde veiligheid van de toekomstige bewoners.

 

 

Eerste steenlegging en onthulling naam Woonzorgboerderij Vessem

De eerste steenlegging werd op vrijdagmiddag 2 oktober 2009 door de betrokken partijen Lunet zorg, Stichting Sint Joris zorg en dienstverlening, Woningstichting de Zaligheden (WSZ) en overige genodigden gevierd.
De middag begon met toespraken van Ria van der Hamsvoord (wethouder Maatschappelijke en Sociale Zaken gemeente Eersel), Gerrit van der Weijst (directeur WSZ), Henrie Plagge (directeur Lunet zorg) en Arnold Vosters (directeur Stichting Sint Joris zorg en dienstverlening).

Door het uitpakken van een grote kei onthulden de oudste Vessemnaren Marie van Riet en Piet Henst, beiden 96 jaar, en Richard van Lieshout de naam d’n Bolle Akker die op de symbolische eerste steen is gegraveerd. D’n Bolle Akker wordt gerealiseerd op een hoger gelegen deel oftewel een bolle akker. Vervolgens schonk de reconstructiecommissie De Kempen 78.000 euro als bijdrage aan d’n Bolle Akker.

Naar verwachting is d’n Bolle Akker in de zomer van 2010 gerealiseerd. D’n Bolle Akker bestaat uit één boerderijgebouw en vijf woongebouwen waar 18 dementerende ouderen en 12 mensen met een verstandelijke beperking worden gehuisvest. De vijf woongebouwen hebben ieder een gemeenschappelijke huiskamer en keuken waar de bewoners samenwonen en onder begeleiding voor een maaltijd zorgen. Daarnaast beschikt elke bewoner over een eigen zit- en slaapkamer. Naast professionele zorgverleners zullen vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de bewoners leveren.

Sint Joris ontwikkelt in samenwerking met de Woningstichting de Zaligheden, de gemeente Eersel en Lunet zorg in 2008 een woonzorgboerderij aan de Flinkert in Vessem. Wij houden u op de hoogte van de activiteiten rondom de bouw.

 

De woonzorgboerderij bestaat uit 5 woongroepen, een ruimte voor dagbesteding en een boerderij met pony's en kleinvee zoals kippen, konijnen, geiten en cavia's. De woonzorgboerderij richt zich op mensen met verstandelijke beperkingen en op dementerende ouderen die zich prettig voelen bij het boeren- of buitenleven. De activiteiten zijn gericht op sfeer, gezelligheid en sociale contacten.