ED 31 jan 2011 / |Brada 1 febr 2011

Dorsraad en brandweerlieden doen beroep op WOB

 

Lage Mierde – Zowel de leden van de dorpsraad als de brandweerlieden uit Lage Mierden hebben een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om het rapport van de veiligheidsregio in handen te krijgen. Het rapport is de onderlegger voor het sluiten van de brandweerpost Lage Mierde. Uit het rapport zou blijken dat de veiligheid en de brandweerzorg in De Mierden geboden kan worden zonder de post Lage Mierde.

“Het is vreemd dat er steeds over een rapport gesproken wordt terwijl de betrokkenen de inhoud niet kennen,” licht een woordvoerder van Dorpsraad en brandweerlieden toe. “Het is wel jammer dat we op deze manier aan onze informatie moeten komen.”

In gemeenteraadsvergadering van 25 januari heeft interim burgemeester mevrouw van Gorp-van de Ven de toezegging gedaan dat het rapport pas openbaar gemaakt wordt zodra het in de raadscommissie behandeld wordt. Naar verwachting vindt behandeling in de commissie op dinsdag 15 februari plaats maar op de site van de gemeente Reusel-De Mierden is nog niet terug te vinden dat dit definitief is.

“De conclusies in het rapport zijn belangrijk,” aldus de woordvoerder. “Er worden her en der cijfers genoemd, zoals bij de informatieavond eerder in Lage Mierde. Veel direct betrokkenen vragen zich echter af waar die cijfers vandaan komen en of ze wel kloppen.”

De Gemeenteraadsleden gaan er op dit moment van uit dat zij het totale rapport onder ogen krijgen om er in de Raad van 1 maart hun zegje over te kunnen doen.