Brandweerlieden zwijgen opgelegd

Dorpsraden witheet

 ED 25 februari 2011

Lage Mierde – De dorpsraden van Hooge en Lage Mierde zijn zwaar teleurgesteld in het gemeentebestuur van Reusel-De Mierden. “De belofte tijdens de commissie  om ons te betrekken bij de sollicitatie van nieuwe brandweerlieden wordt niet nagekomen,” briest Bart Kapteyns, voorzitter van de dorpsraad Lage Mierde.

Zijn collega Peter van de Noort uit Hooge Mierde valt hem bij in de kritiek. “We waren zeer tevreden met de toezegging van de brandweercommandant Johan de Greef om in de procedure samen op te trekken en om transparant te zijn. We waren dan ook zeer verbaasd toen we al een dag na de commissie een telefoontje kregen of we de sollicitatiebrieven zonder meer wilden overhandigen. Wij wilden echter eerst helderheid over de sollicitatieprocedure. We hebben die procedure opgevraagd maar niet gekregen. Via een van de vrijwilligers zijn we er later toch aangekomen: we hebben daarbij vastgesteld dat die zonder overleg met ons opnieuw vastgesteld is .”

In het weekblad Den Uitkijk van deze week publiceert het college dat de selectiecommissie conform de standaard-routing vastgesteld is. Kapteyns: In die commissie zit nu een meerderheid van personen die de kazerne in Lage Mierde weg wil hebben, daar gaan we niet mee akkoord. We overhandigen om die reden de sollicitatiebrieven dan ook niet”

Donderdagavond werden de vrijwilligers vermanend toegesproken door gemeentesecretaris Leon Bertens. De manschappen kregen te verstaan dat ze per direct niet meer op persoonlijke titel informatie naar buiten mogen brengen.

Peter van de Noort hierover: “We hebben twee jaar terug al met de gemeente afgesproken dat ze transparant met de dorpsraden overleg voeren en besluiten vooraf overleggen. Wat hier gebeurt is echt ongelofelijk.”