Reusel verwacht brieven brandweer

Dorpsraden houden slag om de arm

ED maart 2011

Reusel-De Mierden – Burgemeester José van Gorp wil snel een start maken met de sollicitatieprocedure voor nieuwe brandweervrijwilligers in Lage Mierde. Vandaag (donderdag 3 maart) krijgt ze eindelijk de brieven van de zestien sollicitanten  in handen. De dorpsraden van Hooge en Lage Mierden hielden die brieven in bezit omdat er geen overeenstemming met het gemeentebestuur was over de sollicitatie procedure. Afgelopen dinsdag  informeerde Van Gorp  de Gemeenteraad over de brandweerkwestie naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van de post Lage Mierde en de commotie daarover.De dorpsraden van Hooge en Lage Mierde, die in het bezit waren  van de brieven, hadden eerder bezwaar gemaakt tegen de selectieprocedure. Een van de heikele kwesties daarin is de leeftijdsgrens van veertig jaar die opgenomen is als selectie eis. Van Gorp erkent dat de dorpsraden hier zwaar aan tillen. “We hebben de toezegging gedaan dat we er soepel mee om zullen gaan maar we handhaven de grens wel,” zegt ze.Een andere punt is de grens voor de opkomsttijd van de vrijwilligers bij een uitruk. In de nieuwe procedure wordt uitgegaan van een opkomsttijd naar de kazerne van twee minuten. Vanuit zowel de dorpsraden als de vrijwilligers zijn er vragen of dit een reële eis is.  Van Gorp: “We zijn weer in overleg met elkaar, dat is het belangrijkste. Zodra we de brieven hebben kunnen we met de kandidaten in gesprek gaan.

Peter van de Noort, voorzitter van de dorpsraad Hooge Mierde, hield in eerste instantie nog  een slag om de arm. “We hebben eerst de bevindingen uit het gesprek met de gemeente op schrift gesteld en met de brandweervrijwilligers besproken. In dat laatste overleg is afgesproken de brieven donderdag te overhandigen.”