Broer Sanders doet een stapje terug in de Reusel sport kantine.

ED 2000
 
Het afscheid van broer Sanders als kantine beheerder blijkt geen afscheid van de club te zijn. In al de jaren dat hij betrokken was bij de Reuselse voetbalclub vervulde hij veel verschillende baantjes en als medewerker van de VUT ploeg komt er nu een baantje bij.
 Pratend met Sanders ontstaat een beeld van een man in een actieve vereniging met 600 voetballende leden die samen een dynamisch geheel vormen en die onlangs het 60 jarig jubileum vierden. Omdat hij net zo oud is als de club is dit ook voor hem het jaar van zijn 60-ste verjaardag. Een mooi moment om het eens wat rustiger aan te doen vond broer Sanders. Het vinden van een opvolger voor deze gedreven man bleek echter geen gemakkelijke opgave omdat hij iemand was die altijd beschikbaar. Doordat zijn opvolgster Petronien van Kaethoven een gezin met kinderen heeft zal het voor haar een hele planning zijn om bij alle activiteiten de kantine in bedrijf te hebben.
Het bleef bij de gasten van de Reuselse kantine niet onopgemerkt dat men er bijna altijd terecht kon. “Er waren ooit gasten van de tegenpartij die een lijst bijhielden bij welke kantine ze voor de wedstrijd terecht konden voor een bakje koffie” zegt Broer. Hijzelf bleek met zijn kantine hoog genoteerd te staan op deze lijst.
Jeugd
Broer Sanders maakte kennis met Reusel Sport toen hij zich als B-speler bij de jeugd aanmeldde. Het was in een tijd dat je pas vanaf je 10 of 12 jaar met voetbal kon beginnen en een tijd dat er nog weinig ouders aan de lijn stonden te kijken. “We hadden 7 jongens thuis en mijn ouders vonden het best als je wilde gaan voetballen.” De jeugd bleef altijd een speciale plek innemen bij Broer Sanders. Zelf heeft hij bijzonder goede herinneringen aan de paastoernooien waarbij heel de jeugd uit de regio bij elkaar kwam. Samen met frater Schoenmakers en later Harrie van Limpt was Broer betrokken bij de organisatie. “Het waren dagen dat ‘s-morgens om half 10 de eerste frikadellen in de pan gingen” zo kijkt hij terug.
Ook de voetbal clinics waarbij het trainerskorps geschoold werd en waardoor ook veel jeugd op de been was waren hoogtij dagen.
Doordat Reusel Sport veel jeugdleden heeft kwam Sanders vaak in contact met de jeugd. “Kinderen kunnen nu al vanaf 6 jaar gaan voetballen. Hun ouders en zelfs grootouders komen vaak mee en die zijn weer van mijn leeftijd”. De kampioenschappen van de jeugdteams ervoer hij als hoogtepunten uit zijn Reusel Sport tijd.
Vaandelteam
Daar waar de jeugdafdeling elk jaar wel enkele kampioenschappen te vieren had was het in de hoofdmacht het afgelopen jaar kommer en kwel. Gestart met kampioensaspiraties vochten de spelers uit het eerste team weken om lijfsbehoud in de vierde klasse. “Ze missen een leider binnen het elftal” analyseert Broer. Hij moet er niet aan denken dat de degradatie naar de vijfde klasse doorgegaan was. Zo’ n bloeiende vereniging met zoveel jeugd en senioren teams heeft de potentie om hoger in plaats van lager te gaan voetballen”. Het komende jaar mag de nieuwe trainer Mark Post het proberen om Reusel naar een nog hoger niveau te tillen. De afspraak die Broer met de oud trainer Jan Jansen had heeft hij niet geheel na hoeven komen: als jij kampioen wordt geef ik een extra groot afscheidsfeest.”
Doordat hij tijdens de wedstrijden niet meer in de kantine hoeft te staan zal Broer het vanaf nu weer zelf kunnen zien wat de spelers op het veld ervan maken.
Vele baantjes
Broer, die vroeger voor de Reuselse brouwer Kerkhofs werkte, kwam met de horeca in contact doordat er door de afnemers van de dranken wel eens gevraagd werd of men iemand wist om mee te helpen. Hij tapte zodoende in de harmonie tent op Bladel kermis, bij de Schipper in Hooge Mierde en bij Klein Amsterdam in Reusel.
Toen hij daarna in het bestuur van de club kwam en er een nieuwe kantine beheerder gezocht werd was het een logisch keus dat hij het werd. In al de tijd dat hij bij de vereniging betrokken was heeft hij vele taken op zich genomen en veel verenigings baantjes erbij gedaan. Behalve 26 jaar bestuurslid was hij ook 3 jaar voorzitter (‘68 - ‘71). Naast zijn werk aan de bar hield hij de standen borden bij, informeerde andere verenigingen over de tussen en eindstanden, was betrokken bij het clubblad etc.
Hij hoopt vanaf nu ook meer tijd over te houden voor het biljarten en onder het motto:”alleen kun je niets en met zijn allen kun je veel” is hij nog lang niet verloren voor de voetbalclub in Reusel.
HW 2000