Vrije Gildendag Moergestel

Hilverbode en weekjournaal mei 2014

 

Op zondag 18 mei zal de skyline van Moergestel bont worden gekleurd. Gildebroeders en zusters, gehuld in alle kleuren van de regenboog, bevolken die dag Moergestel. De ongetwijfeld prachtige Optocht gaat traditioneel langs de kerk en komt uit bij het gildeterrein aan De Scheerman, gelegen achter de molen in de wijk Heidevelden. De molen is de hele dag in werking. Op het feestterrein vindt om 15.00 uur de grote opmars plaats. Zo’n 1500 gildebroeders en zusters uit heel Noord Brabant en zelfs een aantal uit België, zullen hier een spektakelstuk van maken. Na de grote opmars zijn er in de diverse disciplines schietwedstrijden. Koning Sjef van Roessel zal namens het organiserende Gilde St. Catharina meedingen naar het Koningskruis.

 

Het begrip Traditie en Gilde zijn nauw met elkaar verbonden. Moergestel had al het gilde St. Sebastiaan (1433) toen in het jaar 1477 het gilde St. Catharina werd opgericht. Later kwam daar (1545) ook nog het gilde <I>St. Joris<I> bij.

Een snelle rekensom leert dat het Gilde St. Catharina in 2027 al 550 jaar bestaat. Omdat dit nog erg ver weg is, wordt er nu eerder een feestje gevierd. Het organiseren van een Vrije gildedag is het feestje waarmee de gildebroeders zich graag aan de bevolking en andere gilden presenteren.

Maar feesten is niet het enige wat de gildemensen kunnen. Onder het motto Het Gilde….meer dan een traditie!!  wordt er een goed doel gekoppeld aan de gildedag. De Zonnebloem afdeling Moergestel is als goede doel aangewezen. Deze stichting heeft 25 vrijwilligers die zich inzetten om de ongeveer hulpbehoevende leden te ondersteunen.

 De gildedagen in de regio zijn op dit moment minder talrijk dan ooit. Het is een van de redenen, dat er door velen uitgekeken wordt naar de gildedag van het gilde St. Catharina. Hoofdman Peter Wolfs kan hier wel een verklaring voor geven:

‘Het spreekt voor zich dat het een enorm karwei is om voor 1500 deelnemers een feest te organiseren. Het vergt veel tijd en inzet en de investering is het groot. Het financiële risico dat je loopt ook. Toch schrikt het ons niet af. Wij hebben al weer twaalf jaar geleden onze laatste eigen gildedag georganiseerd, daarom vonden we de tijd rijp voor een nieuw feest. Het duurt nog dertien jaar voor de volgende mijlpaal van onze vereniging wordt bereikt, dus dat past er goed tussen in’

Wolfs weet waar hij over praat, hij komt uit een echte gildenfamilie. Zijn eigen grootvader, Piet Wolfs, was ooit de enige keizer van het Gilde St. Catharina (1962-1976). Tijdens zijn Keizerschap schoot Harrie Wolfs, de vader van Peter, zich twee maal achtereen tot koning (1962 eb 1968).

Peter is vanaf 2003 de fiere hoofdman en hoopt dit nog jaren te blijven. Hij vindt het een eer om zijn bijdrage te mogen leveren aan zo’n kleurrijke vereniging.

Mede omdat er zoveel tradities zijn binnen het gildewezen legde Moergestelnaar Jos Denissen alles van en rond het gilde vast in een boek, met de titel Het Gilde… meer dan een traditie!!. In dit boek staat veel nieuwe informatie over het gildewezen in haar algemeenheid, hun levensvisie, Moergestel als gildedorp en over het verleden en heden van het Gilde St. Catharina. Het boek wordt uitgegeven in hard cover en opgefleurd met diverse prachtige foto’s en tekeningen. Door de eenvoudige, duidelijke wijze waarop de geschiedenis van het gildewezen wordt beschreven, is het boek toegankelijk voor iedereen die van folklore en geschiedenis houdt. Het boek dat ongeveer 100 pagina’s telt, is te bestellen via de website: www.sintcatharina.nl.

 Dat gildewezen niet stoffig en oubollig is, wordt in Moergestel bewezen. Het Gilde St. Catharina heeft meerdere jeugdige vendeliers en binnen de vereniging worden de vrouwen betrokken bij vrijwel alle activiteiten. Om de jeugd bij de gildedag te betrekken is er speciaal voor hen ruimte ingeruimd in het programma. De vrijdagavond staat in het teken van disco en een DJ-battle. Naast de jeugdleden zijn ook vrienden van de jeugdleden en ouders welkom.

 

Programma gildedag

Vrijdag 16 mei

Jongerenavond met disco <I>Another Generation<I>

Zaterdag 17 mei

14.00 uur uitleg over gilde met foto en films

15.00 uur demonstraties schieten

zondag 18 mei

09.30 uur H Mis gecelebreerd door pastor Theo Te Wierik smc (Hurkmans komt niet)

10.45 uur schenken van erewijn in Den Boogaard

11.30 uur koffietafel in de grote feesttent op het festivalterrein

13.00 uur start optocht

15.00 uur grote opmars en aanvang schutterswedstrijden

18.00 uur uitreiking van de prijzen