Concordia Reusel (3)
In 100 jaar was er vaak en veel geld nodig
(ook dit verhaal is bij het eeuwfeest live verteld)
 
Februari 2019
 

De harmonie in 1994 bij het 75 jarig bestaan

In 100 jaar muziek in Reusel was er vaak en veel geld nodig om alles te bekostigen.
Bij de aanschaf van de eerste muziekinstrumenten werd al een dirigeerstokje voor 2 euro aangeschaft. De leden betaalden in die tijd hun contributie per week en op het missen van een repetitie of optreden stond een boete. Wie kan zich dat nog voorstellen? Maar het werd in de loop der jaren wel een klus om de jaarbegroting weer rond te krijgen.
In 1958 zitten de voorzitter Wim Kerkhofs en de bestuurder Van Daal en Jansen in gesprek met burgemeester van Beek, die door zijn functie ook ere-voorzitter van de harmonie was.
‘We moeten iets doen,’ zegt Wim. ‘Het water staat ons tot aan de lippen. Maar wat kunnen we doen? ‘
‘We kunnen opnieuw statuten verkopen voor een kwartje per stuk,’ stelt Van Daal voor. ‘Of nog meer subsidie aanvragen,’ vult Jansen aan terwijl hij hoopvol naar Van beek kijkt. ‘Maar hebben jullie dan geen andere ideeën? ‘ vraagt hij .
‘We hebben al onze kiosk voor in de Kruisstraat waar we regelmatig spelen en met de pet rondgaan,’ legt Kerkhofs uit. ‘We houden al een jaarlijkse collecte, hielden loterijen en verkochten bloemen op de kermis. Maar het loopt allemaal terug. Bovendien stijgen de kosten want de tromdrager vraagt 1 gulden per keer en de dirigent kost ons 500 gulden per jaar. We hielden al twee keer een Vlaamse kermis, we vonden donateurs en gingen leningen aan, maar wat kunnen we nog meer?’
‘mmm eens even denken,’ zei van Beek. Hebben jullie al eens aan een dansavond gedacht?’
‘Maar waar moeten we die dan houden?’ vraagt Kerkhofs. ‘Het patronaatsgebouw is daar te klein voor en over dat nieuwe gemeenschapshuis wordt al jaren gepraat, maar het is er nog steeds niet.’
‘Kan het niet in de open lucht?’ vraagt van Beek. ‘In de open lucht? Roepen de andere drie tegelijk ‘
‘Ja,’’  zegt van Beek. ‘Maak er een openluchtbal van. Als je naar de sportvelden van Reusel Sport kijkt, daar is al een accommodatie waar het zou kunnen.’
De burgemeester had wat genoemd en de anderen liepen meteen over van enthousiasme en begonnen het eerste openluchtbal te organiseren. Van heinde en ver stroomde het publiek toe om er op een houten dansvloer onder de sterrenhemel te dansen. Een orkestje maakte de muziek en de leden van Concordia lieten de tap lopen en incasseerden de toegangsprijs. Het geld stroomde weer binnen en de financiële zorgen waren verdwenen.
Het openluchtbal zou er tot 1982 blijven. Veel liefdes bloeiden hier op en als je er oudere dorpsgenoten nog over hoort praten, komt de glimlach weer terug.
En of het aan het openluchtbal lag of aan de maatschappelijke ontwikkeling, maar vanaf de tijd van het openluchtbal deden ook de vrouwen hun intrede bij Concordia. Vanaf 1963 mochten ze lid worden en in 1991 komt de eerste vrouwelijke dirigent. Vanaf die periode zijn de vrouwen zelfs in de meerderheid, nu zijn ze niet meer weg te denken.
Maar op een openluchtbal had je ze allebei nodig: de jongens en de meisjes, de mannen en de vrouwen. Verliefde paartjes die onder de sterrenhemel voor het eerst de sterren zagen, met vele relaties tot gevolg. Hier werd een nieuwe basis gelegd voor latere huwelijken en in dit geval ook voor de kas van Concordia.