Corrie Brans ziet verkwanseling LOG met lede ogen aan

Als ik dit had geweten…..

‘Alsof al het meedenken voor niets is geweest’
 Eindhovens dagblad 20 januari 2010
 
In de dorpen Bladel, Netersel, Hulsel en Lage Mierde heerst onrust over de invulling van het Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG) daar. Inwoners kwamen pas in actie nadat alles in kannen en kruiken was. “Toch hebben we niet zitten slapen” zegt Corrie Brans, die namens de burgers in de Klankbordgroep Herstructurering Buitengebied zat.
“Wat er nu gebeurd, dat is echt ongelofelijk. Ik meldde me zo’n zes jaar terug aan voor de klankbordgroep omdat de inrichting van onze omgeving me aan het hart ging. Ik woonde destijds in dat gebied.
De opzet was om te kijken welke intensieve veeteeltbedrijven zouden moeten worden verplaatst, omdat ze in een kwetsbaar gebied lagen. Het ging om gebieden zoals De Utrecht en de Neterselse heide, ook andere kleine natte gebieden die in de ecologische hoofdstructuur gepland waren.
Clustering van bedrijven was nodig om uitbraak van ziektes voor te blijven.
We vergaderden ongeveer 3 jaar lang en ik had tussendoor gesprekken met de vertegenwoordigers van eenzelfde Klankbordgroep uit Bladel. Na een tijd kwamen 2 mensen uit Hooge Mierde me helpen. We bereidden de vergaderingen samen voor en fietsten het hele gebied rond om ter plaatse de situatie te kunnen beoordelen.”
Van het begin af werd Corrie in de Klankbordgroep geconfronteerd met vertegenwoordigers van de ZLTO.
 “Deze mensen hadden hun zaken steeds goed voorbereid. Ze kwamen met de meest actuele kaarten aanzetten, daar had ik niet de beschikking over. Ik voelde me vaak klein en machteloos.
In 2005 lag er een voorstel op tafel waar lang niet alle leden van de Klankbordgroep gelukkig mee waren. Jan Zandstra, destijds wethouder in Reusel-de Mierden, kwam met een alternatief plan.
 In het betreffende gebied zou de gemeente onmiddellijk voor een goede infrastructuur zorgen.
Na wat wikken en wegen stemden alle partijen in. Dat was in 2005. Ik neem aan dat dit plan toen naar Den Bosch is gegaan. De Klankbordgroep werd opgeheven en ik heb er verder niets meer over gehoord. Wel heb ik als gerucht vernomen, dat ZLTO in den Haag was gaan lobbyen, om verruiming van de mogelijkheden te krijgen. Was ons aller plan daarbij eenzijdig van tafel geveegd? “
Als Corrie naar de plannen die er nu liggen kijkt, schrikt ze daarvan. “Ik herken niets van het plan waar we onze goedkeuring aan gaven. Het gaat niet om een bedrijf dat verplaatst moet worden, maar wel om de huisvesting van 33.000 varkens op één aaneengesloten plek! Op andere plaatsen dreigt dezelfde ontwikkeling. Dag “Utrecht”, dag Neterselse heide, dag overige kwetsbare gebieden!
Als tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 24 november j.l. door omwonenden om opheldering gevraagd wordt bij wethouder Jan van de Sande uit Reusel-de Mierden, zegt die doodleuk dat de mensen bij mij aan moeten kloppen, omdat ik in de Klankbordgroep zat. Dat gaat me te ver!”
 Henk en Corrie Brans hebben inmiddels hun woning in Lage Mierde verkocht en ze doen het nu wat rustiger aan.
“Ik had alle paperassen uit die tijd al weggegooid, maar nu het weer in de actualiteit komt heb ik bij een ander lid van de klankbordgroep alles weer opgevraagd. Het is jammer dat er destijds niet meer mensen wakker te krijgen waren. Nu reageert iedereen gelukkig wel. Ik hoop dan ook dat de provincie een streep door deze waanzin haalt!”