Vrijwilligersspelden in De Mierden

Jos van Veldhoven en Digna Cuselle in de bloemen in het zilver

 Januari 2016

 Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Reusel-De Mierden werden enkele actieve vrijwilligers in de bloemen gezet voor hun tomeloze inzet. De drie hebben gemeen dat ze allen in het sociale deel van de samenleving actief zijn.

Nadat Jos van Veldhoven in 2007 in Hooge Mierde kwam wonen, was hij al snel betrokken bij de werkgroep/stichting Zorg en Welzijn. Hij werd de toen nog ontbrekende schakel tussen dorpsraad en de commissie Wonen Zorg en Welzijn vanuit de gemeente. Van daaruit raakte hij betrokken bij diverse projecten om de leefbaarheid in Hooge Mierde te verbeteren.  Zo verdiepte hij zich in de transitie in de zorg met de kantelgedachte die hij op een begrijpelijke manier wist over te brengen. Hij leverde daarbij een belangrijke bijdrage aan de communicatie naar de inwoners toe en was vanaf het begin een grote voorstander van de inzet van de wijkverpleegkundige in het dorp.

Jos raakte betrokken bij projecten zoals het AED project, infoavonden voor inwoners en het opzetten van een steun/servicepunt in Hooge Mierde. Ook bij de klussen en vervoersdienst, het boekenruilpunt en het opzetten van een huiskamer voor kwetsbare ouderen was hij betrokken.

Jos is iemand die erg veel (voor)werk doet, maar de eer graag aan iemand anders over laat.

In het verleden was hij ook een actief lid van heemkundegroep de Mierden, vooral op het gebied van onderzoek in de archieven en het schrijven van stukken in tijdschrift Steen voor Steen.

Ook Digna Cusell uit lage Mierde is al jaren direct betrokken bij ‘zorg en welzijn’. Het is voor haar een manier om een bijdrage te leveren aan het welbevinden van de inwoners van Lage Mierde. Ze doet dit nu zo’n zes jaar.

Ze organiseerde voorlichtingsavonden en vertegenwoordigt Lage Mierde in het dorpen en ketenoverleg.

Digna is een creatieve, enthousiaste duizendpoot die hard werkt om zorg te dragen dat er vele activiteiten voor de inwoners van Lage Mierde gerealiseerd worden. Haar karakter is vasthoudend aan haar vele taken en altijd optimistisch. Ze heeft altijd een volle agenda, maar neemt haar taken zeer serieus.

Digna heeft vele projecten opgezet voor de dorpsgenoten van Lage Mierde. Zo is ze de motor en initiatiefneemster geweest van o.a. het servicepunt, de plaatselijke bibliotheek, de vervoers- en klussendienst en het dorpsdiner. Ook voor de Dorpskamer in Lage Mierde is ze een actieve kracht.

 

Ook Net van Herk is een kanjer die met recht de bloemen op tafel mag zetten. Nooit wordt er vergeefs een beroep op haar gedaan om te collecteren en ze is al jaren de drijvende kracht achter een activiteitengroepje voor gehandicapten.