Beekherstel moet gentiaan en grauwe Klauwier terug brengen

De Reusel mag weer gaan kronkelen

Juni 2017

Lage Mierde – Het beekherstel van de Raamsloop en de Reusel en vernatting van de omgeving, moeten de waterberging verbeteren. Door de beekjes hun natuurlijke loop terug te geven, de diepste sloten te dempen en de stuwen te verwijderen, moet het regenwater langer in het gebied blijven. Door aanvullende maatregelen, zoals naaldbos vervangen door heide, kan er nieuwe natuur ontstaan waardoor verdwijnende soorten weer kansen krijgen.

,,Het is echt vijf voor twaalf dat we hier aan beginnen,” zegt Frans Jagt van de Provincie Noord Brabant. ,,In 2009 waren we er ook al mee bezig, maar toen zette toenmalig minister Henk Bleeker er een streep door. Nu heeft de provincie, samen met Waterschap De Dommel de handen ineen geslagen. De gemeente helpt mee, onder andere door de grondverwerving te faciliteren en particulieren werkten mee met vrijwillige verkaveling. Ook de ZLTO stond aan de wieg van dit initiatief”

Het project dat nu voorbereid wordt, bestaat uit twee delen. Het riviertje De Reusel krijgt over zeven kilometer, vanaf de Belevensche Loop tot aan de oversteek met de N269, het oorspronkelijke tracé terug. ,,Dat betekent dat we de gekanaliseerde sloot die er nu ligt dicht gooien,” zegt Jagt. ,,We pikken dan de gedempte versie uit 1974 weer op. Die wordt dan minder diep om het water langer in het gebied te houden.”

Jan Pijnenburg van Waterschap De Dommel weet te melden dat het tweede deel van het project gaat om wat hij noemt de natte natuurparel (NNP) De Utrecht. ,,Het gaat om een gebied van zo’n 150 hectare tussen aan zuidelijke zijde de Neterselsedijk en de Fons van der Heijdenstraat en noordelijk de grens van landgoed De Utrecht. Dit gebied is de laatste jaren aanmerkelijk verdroogd,” legt hij uit. Voorheen kwamen de geelgors, de grauwe Klauwier en de boomleeuwerik er nog regelmatig voor. Als deze soorten weer terug komen weten we dat we het goed gedaan hebben,”

Volgens hem geldt dat ook voor planten als de gele Orchis, het heide kartelblad en de klokjesgentiaan.

Het traject verkeerd nog in de ontwerpfase, maar als alles volgens planning verloopt kan het medio 2021 gereed zijn. Aan de andere zijde van De Utrecht, wordt gelijktijdig het vervolg van De Reusel op dezelfde wijze aangepakt.

boeren volgden al eerder kritisch het recht trekken en daarna weer laten meanderen van de Kempische beekjes