Bouwen in Hulsel een moeizaam traject
 
De uitbreiding in Hulsel verloopt moeizaam. Het staat synoniem voor de ontwikkeling van een dorp in de Kempen. Politici willen verstening van het buitengebied voorkomen maar de inwoners willen hun voorzieningen op peil houden: dat kan in hun optiek alleen door te bouwen en uit te breiden. Ik volgde het proces in mijn eigen dorp: Hulsel
 
December 2002
Wethouder ziet lichtje in duisternis
Wethouder Zandstra houdt hoop na bezoek aan Den Bosch
 
Wethouder Jan Zandstra (Reusel-De Mierden) ziet nog licht voor de Hulselse woningbouw in de donkere dagen voor kerstmis. Samen met zijn collega J. Dierkkx had hij in Den Bosch een gesprek met de Jansen-De Jonge, de gedeputeerde die binnenkort het finale oordeel uit kan spreken over de Hulselse bouwmogelijkheden. Zandstra toonde zich nog steeds licht optimistisch na het gesprek met de Bossche gedeputeerde die de opvolger is van Pieter van Geel. “De PPC is het er unaniem over eens dat het plan zoals wij er dat hebben liggen een verbetering is van de huidige situatie. Helaas zijn ze het er ook over eens dat we spreken over een uitbreiding en niet over een inbreiding daar waar het gaat over het bouwen op gronden van de agrariërs Denissen en Ansems.”
Voor de beide Reuselse wethouders is enkel het doorgaan van het totale plan bespreekbaar omdat ze enkel het bebouwen van het laatste speeltuintje een zielige optie vinden. “Bovendien blijven in dat geval de milieucirkels in stand waardoor bouwen sowieso niet kan,” aldus Zandstra.
In het uitbreidingsplan ‘De Kanten’ stonden 19 woningen gepland: voor het merendeel starterswoningen. Met het indienen van een voorstel voor goedkeuring bestemmingsplan voldeed de raad Reusel-De Mierden formeel aan de eisen die in de overeenkomst die er met de betrokken agrariërs lag.
Zandstra (PvdA) zette afgelopen weken stevig in op de lobby richting Den Bosch en Den Haag. Behalve het gesprek met de verantwoordelijk gedeputeerde woonde hij de PPC bespreking over Hulsel bij. Op 6 januari aanstaande haalt hij een aantal PvdA leden van de Tweede Kamer en Provinciale Staten naar De Kempen waar ze onder andere een bezoek brengen aan Hulsel.