De uitbreiding in Hulsel verloopt moeizaam. Het staat synoniem voor de ontwikkeling van een dorp in de Kempen. Politici willen verstening van het buitengebied voorkomen maar de inwoners willen hun voorzieningen op peil houden: dat kan in hun optiek alleen door te bouwen en uit te breiden. Ik volgde het proces in mijn eigen dorp: Hulsel
 
 
Grotere bouwkavels Hulsel
Actiegroep kan leven met minder starters
December 2003
 
De gewezen actiegroep’ Leefbaar Hulsel’ vind het jammer dat er drie starters minder kunnen bouwen in bouwplan De Kanten, maar kan er wel mee leven. “We respecteren de keuze om drie kavels te schrappen om zo de bouwpercelen groter te kunnen maken,” zegt Toon Antonis, actieleider van het eerste uur. ‘Leefbaar Hulsel’ riep eerder zelf de potentiële bouwers bijeen waarna deze aangaven grotere kavels te willen. Ze hadden echter niet gerekend op een forse prijsverhoging van de bouwgrond, waardoor het bouwen fors duurder werd. De bouwgrond kost de starters nu 305 euro per vierkante meter.
“Dit hadden wij ook niet zo voorzien,” zegt Antonis, die inmiddels zelf in de gemeenteraad zit zoor partij Samenwerking.
In uitbreidingsplan De Kanten stonden aanvankelijk tien woningen gepland op het daar gelegen speelterrein: nu is dat terug gebracht tot zeven.
De belangstellenden die zich vanaf vijf januari in gaan schrijven zullen geen kavels vinden die kleiner zijn dan 280 vierkante meter. De grootste kavel is zelfs 646 vierkante meter groot. De toekomstige bouwers die aanvankelijk allen hun voordeur aan De Kanten zouden krijgen, krijgen nu vooruitzicht op de Eversacker (drie) en van Wagenbergstraat (vier). Aan de Kanten en Vooreind komen nog drie grotere kavels.
Later kunnen twee particulieren nog maximaal dertien kavels uitgeven om te bouwen. Omdat op deze locaties nog gebouwen staan zal het langer duren voordat daar de eerste schop de grond in gaat. Bij een van de particulieren is bovendien sprake van vervuiling van een deel van de grond.
De Hulselse inwoners krijgen bij de gronduitgifte absolute voorrang, als ze tenminste vijf jaar in deze kleinste kern van Reusel-De Mierden wonen.
Met het bouwen in inbreidingsplan De Kanten hoopt Hulsel een inhaalslag te kunnen maken om de leegloop onder jongeren te stoppen.

Onder impuls van ‘Leefbaar Hulsel’ werd ruim drie jaar actie gevoerd om het bouwen weer vlot te trekken. Aanvankelijk besliste Provinciale Staten negatief maar nadat ze terug werden gefloten ging het licht alsnog op groen.