Bouwen in Hulsel
 
De uitbreiding in Hulsel verloopt moeizaam. Het staat synoniem voor de ontwikkeling van een dorp in de Kempen. Politici willen verstening van het buitengebied voorkomen maar de inwoners willen hun voorzieningen op peil houden: dat kan in hun optiek alleen door te bouwen en uit te breiden. Ik volgde het proces in mijn eigen dorp: Hulsel
 
Woningbouw Hulsel krijgt nieuwe kansen           
December 2005
Hulsel - Door de sloop van een varkensstal aan de Willibrordlaan verdwijnt een van de twee hindercirkels die nog over uitbreidingsplan Heggeneind II liggen. Wethouder Jan Zandstra ziet de ontwikkeling voorzichtig optimistisch tegemoet. “Als de voorlaatste milieucirkel verdwijnt betekent het dat er nog eentje ligt. Uit de wandelgangen hoor ik geluiden dat ook deze agrariër wil stoppen met de varkenshouderij maar dat garandeert niets,” zo stelde hij. Heggeneind II bestaat uit grond die eerder al door de gemeente Reusel-De Mierden werden aangekocht. Na de aankoop bleek er niet gebouwd te kunnen gaan worden omdat er diverse hindercirkels op lagen. Door het beëindigen van bedrijfsactiviteiten van enkele agrariërs komt de woningbouw nu toch weer in zicht. Zandstra liet de toehoorders bij de commissie grondgebied nog weten niet actief te gaan onderhandelen met de eigenaar van laatste hindercirkel.
De commissie grondgebied stemde dinsdagavond in met het nemen van een voorbereidingsbesluit waardoor een hovenier groen licht krijgt om uit te breiden. “We kunnen het alleen maar toejuichen als een hindercirkel verdwijnt,” vond ook Jan Vosters van de PvdA. “De stallen liggen tussen de woonhuizen en daar horen ze niet,” zo concludeerde hij.
De hovenier valt met zijn uitbreiding niet in de categorie waar milieuvergunningen nodig zijn waardoor hij geen belemmering voor de woningbouw in het dorp is.