Opschoonactie broodnodig
Nederland ruimt rommel op, Dorpslopers doen dat rennend
 
Maart 2019
 
 
Bij de landelijke opschoondag, die afgelopen weekend plaats vond, werden er weer vele straten opgeschoond. In vrijwel elk dorp liepen er vrijwilligers rond met groene vuilniszakken, al of niet gewapend met een hulpmiddel om de rommel van de grond te rapen. Ook in deze regio waren er op zaterdag en zondag diverse vrijwilligers te bespeuren die hun beste beentje voor zetten.
In Hooge Mierde ontstond de term Ploggers: de rennende rommelruimer.
In vier groepen gingen ze in Hooge Mierde van start om alle wegen in het buitengebied van Hooge Mierde te inspecteren en rommelvrij te maken. Eén wandelgroep en drie hardloopgroepen hadden onderling de straten verdeeld, om op deze wijze zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.
Dat de actie broodnodig was, bleek wel uit de tientallen vuilniszakken die her en der verzameld werden. De Hooge Mierdse lopers ontdekten dan de lege bierblikjes met stip op nummer één staan. Daarnaast is er een grote variatie aan rommel dat gevonden werd.
De landelijke actie ‘houdt Nederland schoon’ wordt elk jaar in maart gehouden. Iedereen kan zonder drempels meedoen, om zo het goede voorbeeld te geven.