Dorpsraad Reusel zoekt naar achterban

 

Mei 2018

 

Reusel – ,, Ze zitten al met zes man achter de bestuurstafel en zijn al met de gemeente in gesprek over het verbeteren van voetpaden, evenementen in het centrum en de ontwikkelingen in de horeca.  De nieuwe Dorpsraad van Reusel staat nog in de kinderschoenen, maar aan ambities is er geen gebrek. Wat er nu nog moet komen: mensen die met hen in gesprek gaan.

“Wij willen dicht bij de inwoners staan en kunnen veel voor de Reuselnaren gaan betekenen,” zegt Wil Hermans, de eerste voorzitter van de Reuselse Dorpsraad. ,,Als we straks één grote gemeente Kempenland zijn, zullen we ons als dorp moeten laten horen om mee te blijven tellen. We willen onze identiteit behouden, een springplank zijn voor een dorpsraadpleging en een brug naar de lokale politiek.”

Nadat eerder in de andere drie kerkdorpen van Reusel-De Mierden al een Dorpsraad opgericht werd, bleef Reusel achter.  Het was een speerpunt van de vorige coalitie en sinds dit jaar is hij er: De Reuselse Dorpsraad.

Wethouder Peter van de Noort, zelf voormalig voorzitter van de dorpsraad Hooge Mierde daarover: ,,In Hooge Mierde hadden we de ervaring dat het moet groeien. Het helpt ook als je enkele speerpunten hebt, zoals in Hooge Mierde de vernieuwing van het gemeenschapshuis.”

Een tegenvaller van de Dorpsraad was de opkomst bij hun eerste dorpsavond maandagavond in zaal De kei. De aanwezigen werden verwelkomd door een 29-koppig muziekgezelschap van Concordia, maar daardoor stonden er op het podium precies evenveel personen als in de zaal. Met de leden van de dorpsraad zelf, de politiek en de pers er afgeteld was het aantal inwoners op twee handen te tellen.

,,Het is een stroeve start,” geeft Luc van Boxtel aan. Hij meldde zich aan voor de Dorpsraad om de afstand tussen burger en gemeentebestuur te verkleinen. ,,Er zijn veel mensen die wel een mening hebben, maar ze ervaren een drempel om zich te laten horen,” zegt hij. ,,Dat moet laagdrempeliger kunnen.”

Dat laatste vindt ook Harm Huybregts. Met zijn 35 jaar vertegenwoordigt hij in de Dorpsraad de jongeren, maar ook alle verenigingen waar hij lid van is en was. Van de EHBO, Jong Nederland tot aan Jeugdbelangen. Maar ook alle andere groepen en verenigingen kunnen op hem rekenen.

,,Als Dorpsraad bedrijven we geen politiek en willen we dichtbij de inwoners staan,” legt Wil Hermans uit. ,,We geven ook advies aan het gemeentebestuur over tal van kwesties.”

Van de aanwezigen kregen Hermans en de vijf andere Dorpsraadleden tips om zich bezig te gaan houden met het verbeteren van groen in de openbare ruimte, woningbouw en de aanleg van Randweg West. Ook over het realiseren van een fietspad aan het Weyereind, contact met Overkoepelend orgaan Reusel en het beter toegankelijk maken van openbare ruimte en gebouwen mag de Dorpsraad zich gaan buigen, volgens tips van de aanwezigen.