Eeuweling geeft geheim nog niet prijs

hilverbode 2000

De Reuselse 'eeuweling is een inwoner uit Reusel die verkleed als de 'eeuweling' een half jaar lang prominent aanwezig is bij gebeurtenissen in Reusel. Getooid met een lange grijze baard en onherkenbaar vermomd laat de eeuweling iedereen in het ongewisse van zijn ware identiteit. Op het moment dat de eeuw zijn afscheid nadert is echter ook zijn tijd gekomen. Voor hij later zijn vermomming af gaat doen gaat hij op bezoek bij zijn 'generatie' in het bejaardenhuis in Lage Mierde. De bewoners van de Lindenhof probeerden zijn identiteit te achterhalen maar slaagden er niet in doordat de eeuweling zg zijn stem kwijt was. Antwoorden gaf hij door middel van schrijven op een bordje. Later op de avond werd in manege 'De Meulenhaoi in Reusel de ware identiteit onthuld.

'Droeg u ooit een bril' en 'was u al eerder hier op de Lindenhof' waren geen vragen die de oude Mierdenaren dichter bij de onthulling van de hoogbejaarde man brachten. De aanwijzingen als zou het om een authentieke Reuselnaar gaan die niet onbekend is met voetbal en muziek boden ook weinig houvast. De eeuweling ging op de foto met enkele hoogbejaarde paartjes en bracht een toost uit met de naar hem genoemde wijn. Het communiceren ging niet van een leien dakje doordat hij zijn stem kwijt was. Toen hij met een bordje aangaf naar 't Huiske te moeten, was dat echter duidelijke taal voor zijn toeschouwers die er de nodige hilariteit om hadden. Met een opvallende veerkracht ging hij, begeleid door twee bejaardenverzorgsters, even weg van het publiek. Toen hem bij het afscheid het lang-zal-ze leven toegezongen werd kreeg hij ook nog enkele kado' s in zijn handen gedrukt. Trees van Gisbergen stak hem een grote sigaar in zijn handen en ook het stuk spek en een grote leverworst gingen welwillend in zijn zakken mee.