De mens terug aan de natuur

 ED juni 2015

 

fOTO: rentmeester Harry Breviers ziet het begraven in de natuur als een logische ontwikkeling: mensen willen terug naar de natuur.

Op de grens van Lage Mierde en Esbeek, midden in Landgoed De Utrecht, komt een natuurbegraafplaats met een totale capaciteit van 6400 graven.  Door aanpassing van het plan komen de graven niet alleen in het Esbeekse deel, maar ook op het grondgebied van Lage Mierde.  De te hoge grondwaterstand in het Esbeekse deel van het Landgoed, zorgde voor een switch in de plannen.

Het totale terrein van de nieuwe natuurbegraafplaats,  omvat zo’n 24 hectare en het wordt door midden gedeeld door de Scheidijk, de oude scheidingsweg tussen Lage Mierde en Esbeek. Volgens rentmeester Harry Breviers past de natuurbegraafplaats prima in het streven om meer verbinding te brengen van het landgoed met de omliggende dorpen.Voor het begraven geldt een norm van een grondbedekking van 1.35m boven de hoogste grondwaterstand. Bij metingen bleek in een gedeelte van het Beekse gebied de stand hoger te zijn. Breviers ging in gesprek met de gemeente Reusel-De Mierden, waar men positief reageerde om ook deze gemeente in het plan te betrekken.

De nieuwe natuurbegraafplaats is slechts één van de plannen uit het meer toegankelijk maken van het landgoed, dat op dit moment een onderdeel van maatschappij ASR is.

Naast de aanleg van de begraafplaats loopt de voorbereiding van de bouw van dertien woningen. In het Esbeekse deel van het landgoed kreeg het inrichten van de Andreas Schotel route al vorm en in het verlengde van de Beekakkerweg werd een vijf hectare grote blusvijver aangelegd. Alleen hiervoor werd al 77 duizend kuub zand verplaatst. In Esbeek wordt nabij de Torenlaan  het Arnoldspark opgeknapt en samen met heemkundevereniging  Esbeek wordt daar oude bijenschans weer in ere hersteld. Verspreid over het landgoed worden er nog een aantal amfibie poelen en vlinderstroken, om de biodiversiteit te verhogen.‘Tot twintig jaar terug lagen de voornamelijk naaldbossen er hier stil en verlaten bij,’ zegt Breviers.  ‘We zien nu een hernieuwde interesse van de bevolking voor de natuur. Via natuurporten worden mensen een gebied ingeleid. Bij Landgoed De Utrecht is alles aanwezig om meer beleving in het gebied te brengen. De natuurbegraafplaats past niet alleen bij de verder activeren van het gebied, het past ook bij het tijdsbeeld waarin het begraven achter de kerktoren als sneeuw voor de zon verdwijnt. Mensen willen steeds minder sporen achter laten na hun overlijden. Het spreekt voor zich dat er bij het begraven enkel natuurlijke materialen gebruikt mogen worden.’ De begraafplaats gaat op basis van erfpacht beheerd worden door de stichting Een & Al. Van de 24 hectare is uiteindelijk twee derde te benutten als begraafplek. De parkeerplaatsen bij het terrein, dat op 400 meter westelijk van de N269 begint, zijn er al. Bij de verdere inrichting van het gebied komen er nog voetpaden, een afscheidsruimte en een waterpartij.

 ‘Een & Al’ ziet in natuurbegraven de verbondenheid met de natuur en de natuurlijke kringloop als belangrijk uitgangspunt. Volgens Joyce Sengers van deze organisatie gebeurt het begraven zodanig dat het de natuur en het milieu minimaal verstoord en belast worden.

Als de verdere planontwikkeling voorspoedig verloopt, kunnen de eerste natuur begrafenissen al in  september van dit jaar plaats vinden. Het Esbeekse gedeelte wordt daarbij het eerst in gebruik genomen.

Natuur begraven in Esbeek en Lage Mierde, over een nieuwe naam van het terrein wordt nog nagedacht. Op het terrein kunnen in de toekomst eenvoudige afscheidsdiensten gehouden worden. Het begraven gebeurd zodanig dat de natuur zo min mogelijk verstoord en belast wordt.

De folder van Een & Al geeft onder het motto ‘Een in de natuur, voor eeuwig’ nog de nodige keuzemogelijkheden.

Bij het kiezen voor materiaal waarin de overledene wordt begraven kan gekozen worden tussen karton, wilgentenen, hout, textiel of vilt. Het graf kan gesitueerd zijn op een stuk heideveld, een bos, een bloemrijk grasland of bij het water.

Als voorkeursboom om bij begraven te worden kan er gekozen worden tussen een berk, een linde, den, lijsterbes, eik, hazelaar, esdoorn, spar of iep.

Maar wat er ook gekozen wordt, op natuurbegraafplaats De Utrecht is er voor nabestaanden en bezoekers optimaal de gelegenheid om in alle rust met hun herinneringen bij de overledenen te zijn.