Reusel-De Mierden heeft hoogste concentratie varkens

Veestapel groeide in vijf jaar met 17%

ED oktober 2011

 

Hulsel – Frans Peters (67) onderzocht de cijfers in de varkenshouderij en deed een aantal opmerkelijke ontdekkingen. “Door het hanteren van varkensrechten wordt de indruk gewekt dat de veestapel niet kan groeien maar het tegendeel is waar. In Brabant groeide het aantal varkens tussen 2005 en 2010 met ruim 11 %, in heel Nederland met 10%. Reusel-De Mierden is absoluut koploper en met 17,10%, wat betekent  dat we nu 20,5 varkens per inwoner hebben en met de bouwplannen die nu klaar hebben groeit dat nog steeds. Hiermee verslaan we varkensdichte gebieden zoals de gemeenten Deurne en Gemert-Bakel.”

Frans Peters is geïnteresseerd in cijfers maar zijn interesse voor de ‘varkenscijfers’ komt niet uit de lucht vallen. Hij stond jarenlang aan de zijde van de boeren toen hij ze als adviseur bij stond. Nadat hij stopte met werken merkte hij de kanteling, reden voor hem om niet stil te blijven zitten.

“Er wordt veel verkeerde informatie verstrekt aan de burgers en wat nog erger is: veel informatie wordt gewoon niet gegeven. Als er dan informatie komt op basis van de verkeerde cijfers krijg ik het gevoel dat mensen voor de gek worden gehouden. Het gaat dan niet om berekeningen op de achterkant van een bierviltje maar om serieuze zaken die onze gezondheid en onze toekomst tot in de kern raken.”

Peters maakte deel uit van de werkgroep ‘verkeer’ in zijn dorp Hulsel. Daar werd de toename van verkeersbewegingen bij de komst van megastallen in zijn ogen gebagatelliseerd.

“Ik ging uitrekenen hoeveel mest een varken produceert, reken het aantal varkens door en je weet hoeveel vrachtwagens af en aan moeten rijden. Dat gaf een heel ander beeld dan geschetst vanuit de gemeente.”

In zijn onderzoek naar de ontwikkelingen tussen 2005 en 2010 maakte hij gebruik van CBS cijfers die openbaar te verkrijgen zijn. “Oké, het is wat zoekwerk maar uiteindelijk kreeg ik de cijfers boven water. Je vraagt je dan vooral af: hoe kon dit gebeuren?”

Hij heeft zo zijn vermoedens waardoor de varkensstapel zo hard kon groeien. “De boerenlobby is enorm sterk, vrijwel alle betrokkenen hebben meerdere petten op. Een grote boer zit in het bestuur van het CDA en ga zo maar door. Daarnaast lijkt er handig gebruik te worden gemaakt van latente rechten. Een boer die stopt levert zijn rechten niet in maar maakt ze te gelde. Hierdoor ontstaat een levendige handel waarbij ook de voederbedrijven zich roeren. Als derde punt is de overgang van Stankcirkel naar odeurnormen. Wat is odeur 2 en wat 14: wie zegt het iets. Nadat in 2007 de ‘compartimentering’ van varkensrechten losgelaten werd kon de veestapel in Reusel-De Mierden explosief groeien.”

Het grootste schrikbeeld van de Hulsenaar is dat er na de komst van de megastallen er ook nog her en der mestverwerkinginstallaties bij de bedrijven komen. Ook het gebruik van de antibiotica is met de huidige wetten en regels in zijn ogen nog onvoldoende in te perken.

“We hebben hier te maken met schrandere boeren. Als medicijnen niet preventief gegeven worden, noem je ze curatief. Als je bij 3000 varkens een MER op moet laten stellen worden bedrijven 2999 groot of ze worden gesplitst.”

Peters zijn kruistocht tegen het gebruik van onjuiste cijfers is dan ook nog niet voorbij.

 

 


cijfers van Frans Peeters, puttend uit openbare cijfers van CBS). Het gaat om vergelijkende cijfers 2005-2010:

-       In Reusel-De Mierden groeide de varkensstapel met 17,10%

-       Reusel-De Mierden waren in 2010 3324 varkens per km2

-       In de gemeente Bladel is dat 1724 per km2

-       In Gemert-Bakel 2888 per km2.

-       Reusel-De Mierden heeft in 2010 20,5 varkens per inwoner.(is koploper in Nederland)

-       In Bladel is dat 6,6 per inwoner.

-       In Gemert-Bakel 12,9

-       Over heel Brabant genomen: 2,3 varkens per inwoner

-       Over heel Nederland: 0,7