Oppositie tegen Windmolens

 
ED 5 dec 2009
Reusel – Het plaatsen van vier grote windmolens tegen de Belgische grens is nog geen gelopen koers als het aan de werkgoep ‘Geen windmolens in Reusel’ ligt. De onlangs opgerichte werkgroep opereert zeer voorzichtig, ze willen op één na ook niet met hun naam in de krant. Maandag aanstaande geven ze zich wel een stukje bloot met hun aanwezigheid bij de inloopavond over het Windpark Laarakkerdijk.
“Onze grootste zorg gaat over het gebrek aan kennis en informatie,” zegt Reuselnaar Theo Lavrijsen. Ik verdiepte me in de voor- en nadelen en merkte dat er nog veel niet onderzocht is. Denk bijvoorbeeld aan de blootstelling aan continue geruis, bekend onder het windtunnel syndroom. Terwijl ik op onderzoek uitging merkte ik dat veel omwonenden hetzelfde deden. We vonden elkaar met hetzelfde doel: als het aan ons ligt komen de windmolens er niet.
Een ander lid van de werkgroep die zich opwerpt als woordvoerder heeft het gevoel dat de kwestie erg gevoelig ligt in het Reuselse. “Als ik openlijk bekend maak waar ik tegen ben hoef ik nergens geen vergunning meer voor aan te vragen,” zegt ze. Ook zij is  verontrust omdat nog niet alle risico’s bekend zijn.
“Als we uitgaan van een ashoogte van 105 meter komen de wieken tot 145 meter, dat is vier maal zo hoog als de kerktoren van Reusel. Hoezo horizon vervuiling. De Nederlandse overheid gaat ervan uit dat als je 400 meter van de molens vandaan woont de overlast te verwaarlozen is maar ook dat is niet met degelijk onderzoek onderbouwd. Dan hebben we het nog niet over de Belgen die er maar 250 meter vandaan wonen.”
Willem de Boer is een van degenen die aan de andere kant van de grens een vakantiewoning heeft, hij is daar woordvoerder van de actiegroep ‘Tegenwind’. “De dichtstbijzijnde molen komt op 217 meter,” zegt hij. Elders in Europa geldt 1500 meter als veilige zone.”
Hij heeft inmiddels de zaak aangekaart bij de provincie Antwerpen en bij de EU in Brussel. “Aan Belgische zijde zijn we niet tegen windenergie,” benadrukt hij. “Je moet je alleen afvragen wat er gebeurd als zo’n ding omvalt of er gaat wat mis.”
Wat er mis kan gaan is te zien op de website van de Reuselse werkgroep die sinds kort in de lucht is: www.123website.nl/geenwindmolensinreusel
De inloopavond over windpark Laarakkerdijk wordt georganiseerd door gemeente Reusel-De Mierden en begint maandag 7 december om 19.30 uur in de Kei aan het Kerkplein te Reusel.