Wild niet te onderschatten
Ernstige ongevallen schudden burgers wakker
 
Een aanrijding in Bladel waarbij een automobiliste op een paard botste, kostte zowel automobiliste als paard het leven. Een motorrijder uit Lage Mierde botste onlangs op een ree toen hij in de ochtend naar zijn werk reed. Ook hier overleefde de ree het niet; de motorrijder wel maar hij raakte hierbij wel voor het leven invalide!
Zijn het signalen dat het echt mis gaat in ons druk bevolkte landje of zijn het incidenten?
Boeren op de grens van Brabant/Limburg, oostelijk van Valkenswaard vrezen dat het in hun omgeving ook ernstig mis kan gaans nu er een plan gelanceerd is om edelherten los te laten in de vrije natuur.
 
In ons dichtbevolkte landje probeert iedereen zijn eigen plekje te verwerven en zich staande te houden. Ook al is de ruimte soms beperkt. De dieren in ons land kunnen al geruime tijd (terecht) rekenen op de bescherming van diverse overheden maar soms heeft dat ook een keerzijde. Ook particulieren die dieren houden doen er veel, zo niet alles, aan om hun lievelingsdieren af te schermen van burger en verkeer. Maar soms gaat het mis. Ernstig mis.
De Bladelse boer die zijn paarden op hol zag slaan op het moment dat hij ze uit de wei wilde halen had zo’n dramatische afloop niet voorzien. Net toen hij samen met een agent twee van zijn paarden weer gevangen had, rende een derde de weg N284 ter hoogte van Bladel op en de gevolgen waren desastreus. De boer in kwestie is goed ziek van het gebeurde, de familie van het slachtoffer treurt om het verlies van hun gezinslid.
 
Edelherten
 
Als het aan natuurvorsers van het Limburgs landschap ligt, lopen er binnenkort weer edelherten rond in het Weerterbos, ten zuidoosten van Valkenswaard. Nog dit jaar moeten de eerste twintig edelherten, afkomstig van wildfarms, uitgezet worden. Het gebied van honderdvijftig hectare dat daarvoor in beeld is, ligt in het ongeveer negenhonderd hectare grote Weerterbos, ook eigendom van Limburgs Landschap. In een omheind gebied krijgen de dieren eerst de tijd om aan de omgeving te wennen, waarna het hekwerk zal verdwijnen. Maar critici zien hier niet veel in en hebben veel bezwaren. De boeren in deze omgeving vrezen voor hun oogst, ook al zal die bij aantoonbare schade deels door het faunafonds worden vergoed.
Ernstiger zijn de bezwaren die gaan over de veiligheid of liever de onveiligheid als deze dieren vrij rond gaan lopen in de Brabantse en Limburgse bossen. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen zal er op de doorgaande wegen in het toekomstige leefgebied van deze edelherten een waarschuwingssysteem komen dat oplicht wanneer er wild wil oversteken. Dat heeft coördinator A. Ovaa van Limburgs Landschap bekendgemaakt. Volgens Ovaa is het nieuwe wildwaarschuwingssysteem te verkiezen boven reguliere snelheidsremmers
Het waarschuwingssysteem wordt op dit moment al op de Veluwe gebruikt en het bestaat uit een verlichte variant van het bekende rode driehoekige verkeersbord met een afbeelding van een hert erop. Langs de wegen wordt een onzichtbare lijn met infraroodstralen aangelegd. Loopt een hert daar doorheen, dan licht het bord op.
Bij het Limburgs landschap is men van mening dat alleen het plaatsen van verkeersborden weinig zin heeft. Op veel plaatsen waar die borden staan zien de automobilisten vrijwel nooit wild en daardoor rijden ze gewoon met tachtig kilometer per uur, terwijl zestig een veilige snelheid voor mens en dier zou zijn.
Zoals het er nu uitziet, komt het systeem met name op de weg van Maarheeze via Hugten naar Someren en de Booldersdijk bij Nederweert die daarop uitkomt. Deze wegen grenzen aan het gebied waarin de edelherten over twee tot drie jaar worden uitgezet.
De oplichtende borden hebben als bijkomend voordeel dat verkeer ook gewaarschuwd wordt wanneer bijvoorbeeld wandelaars de weg over willen want het systeem reageert op alle organismen die groter zijn dan een das.
In de tussentijd kan het waarschuwingssysteem aangelegd worden, komt er een twee meter hoog hekwerk langs de A2 en moet ook de voorbereiding voor de aanleg van ecoducten over de snelweg en het kanaal flink op stoom zijn.
Na hun vrijlating van de edelherten worden de dieren via gps-zenders doorlopend in de gaten gehouden. Als ze te ver buiten het aangewezen gebied komen, worden ze gevangen en teruggezet of in het uiterste geval afgeschoten. Pas na een proefperiode mogen de dieren zich verspreiden zoals ze dat zelf willen. Volgens Ovaa is dat pas na 2010 te verwachten.
 
Brabants landschap
 
@1P:Districtbeheerder Hans Schep van het Brabants landschap acht een geavanceerd waarschuwingssysteem in de Kempen nog niet nodig omdat er veel faunatunnels aangelegd worden. ‘We hebben nu net een landschapsproject langs de Beerse afgerond waar op drie plaatsen langs deze beek wegen afgeschermd zijn en overstekend wild naar faunatunnels wordt geleid.’zo reageert hij. Volgens Schep staan er ook nog projecten op stapel tussen het Hapertse Moerasbos en de Grijze Steen langs deze zelfde beek. Ook van de Baest tot aan Spoordonk ligt nog een project te wachten op uitvoering.
Langs het riviertje De Reusel zijn er plannen in voorbereiding om de ontsnippering van een aantal kleine natuurgebieden op te heffen met het aanleggen van faunatunnels. In het Diessens Broek is daarbij ook veel aandacht voor waterberging en oeverherstel en in het landschap van de Hilver hoopt Brabants landschap nog een tweede doorsteek onder het Wilhelminakanaal te realiseren om passerende dieren een kans te geven om het kanaal over te steken.
Een opmerkelijke dierenoversteek is reeds aangelegd in de Neterselse heide op de verbindingsweg van Netersel naar Westelbeers. Via een aantalobstakels voor weggebruikers zijn er een tweetal oversteekplaatsen voor grootvee gecreëerd. De gemeente Bladel, waarin dit gebied ligt, maakt ook veel gebruik van wildspiegels: kleine metalen plaatjes die het licht van een auto de bossen in spiegelen.
In Nuenen tenslotte kent de trots geen grenzen sinds de faunatunnel over de Hooidonkse beek in gebruik werd genomen waardoor veel dieren een veilige en beschutte oversteekplaats kregen.
De tunnel kwam er mede door een subsidie van het Ministerie van LNV en eigen Nuenens initiatief.
De faunatunnel over de A2 bij Liempde is een ander positief voorbeeld.
 
Ander wild
 
Een boer in het buitengebied van een Brabants dorpje had onlangs bezoek van een horde van zo’n 300 spreeuwen. De man, een echt natuurliefhebber, werd bijkans gek van het scherpe geluid van de vogels maar toch mocht hij zich nog gelukkig prijzen. Hij had enkel wat schade aan de melkproductie doordat de uitwerpselen in het voer van de koeien kwamen. Bij een boer in Friesland liep het slechter af want hier stierven er een aantal runderen doordat ze een salmonella vergiftiging opliepen die afkomstig was van de spreeuwen in zijn stal.
Een 20-jarige automobiliste uit Bladel kreeg in 2000 de schrik van haar leven toen ze een levensgrote kangoeroe in het schijnsel van haar koplampen zag. De vrouw bleef zelf ongedeerd maar de kangoeroe overleefde de botsing niet. Het dier was kort daarvoor uit een dierenopvang in Veldhoven ontsnapt en scharrelde al enige tijd daar in de omgeving rond.
Ook de heer Meulenbroeks uit Hooge Mierde waande zich even op <I>Down Under<I> toen hij twee jaar terug een kangoeroe voor zich uit zag huppelen op de weg tussen Hooge Mierde en Poppel, inderdaad, dezelfde weg waar de motorrijder onlangs tegen een ree botste. Meulenbroeks reed het dier aan met zijn auto, maar hier overleefde Skippy het. Het dier werd later gevangen maar overleed toch nog in gevangenschap.