Gezondheidsrisico’s drukken zwaar op LOG

 
ED 26 maart 2011

Hulsel-Netersel- “Grote stallen in de intensieve veehouderij moeten minstens één kilometer uit elkaar staan.  Om het  besmettingsrisico naar elkaar en naar de mensen in de omgeving echt in te perken moet dat zelfs twee kilometer zijn.” 

De uitspraken van GGD’er  Renske Nijdam wekten afgelopen woensdag veel beroering tijdens de informatieavond over het LOG Hulsel-Netersel.  Uit het ingetekende plaatje van het LOG blijkt wat de inwoners al geruime tijd weten en vrezen: de bedrijven staan te dicht op elkaar en dat wordt alleen maar erger. Een rondgang langs de huidige en nieuwe bedrijven maakt duidelijk dat het aantal varkens de komende jaren nog veel verder zal toenemen. “Dat kunnen wij niet stoppen want we moeten de wet volgen en bij een vergunning aanvraag die toekennen,”aldus wethouder van de Ven (Reusel-DeMierden) hierover.

Nijdam zegt dat er deze zomer veel duidelijk wordt als onderzoeksresultaten bekend worden. Zo loopt er een onderzoek over de risico’s van overdracht van ziekten van dier op mens, naar de gevolgen van verhoogde fijnstof en de gevolgen van teveel dieren op een kleine ruimte en meerdere diersoorten kort bij elkaar.

“Maar hoe moeten wij de situatie nog volgen?” vraagt een buurtbewoner zich af. “Een boer zegt dat maar de helft van de stallen van hem zijn, de rest is van zijn vrouw.”

Een andere vragensteller vroeg zich af hoe het komt dat boeren de MER rapportages kunnen ontduiken: als ze onder de 3000 dieren blijven hoeven ze de gezondheidsrisico’s niet in een MER te onderzoeken.

“Dat laatste gaat van de baan,” legt wethouder Arjan van de Hout van de gemeente Bladel uit. “Tot nu toe konden boeren één dier onder de 3000 norm blijven en handig als ze zijn splitsen ze hun bedrijf een of meerdere keren. We gaan vanaf 1 april niet meer uit van de 3000 norm maar bekijken het breder. Hierdoor kan er sneller een MER rapportage gevraagd worden en moet de ondernemer de risico’s daarin benoemen.”

“Maar nu er in het LOG Hulsel-Netersel meerdere aanvragen zijn voor uitbreiding en nieuwvestiging zou het kunnen dat de extra stallen er staan terwijl onderzoek later uit wijst dat dit een zeer slechte zaak is,” aldus een andere inspreker.

De Bladelse wethouder Van den Hout gaat in zijn antwoord verder dan zijn Reuselse collega Van de Ven. “Wij gaan in Bladel altijd het gesprek met de ondernemer aan. Dat wil niet zeggen dat we ontwikkelingen altijd kunnen stoppen of terugdraaien maar we zijn er wel actief mee bezig.”

Van den Hout kan als wapenfeit de beoogde afkoop van veehouder Adriaans noemen, zijn collega Van de Ven komt op dit moment nog niet verder dan het voornemen om meer struiken rond de megastellen te eisen.

Intussen loopt het risico door. Bacteriën ontwikkelen meer resistente stammen en nestelen zich ook in de bodem. De concentratie dieren, met name varkens, neemt toe. De GGD onderzoekt verder en de burgers wachten in vreze af, zo was te horen.