Graort Horsting Koning

 ED 28 mei 2013

Reusel - Met een welgemikt schot heeft Graort Horsting (60)de koningsvogel van het Reuselse Jorisgilde geveld waardoor hij de komende drie jaar de Koning is van dit gilde. Horsting was een van de acht schutters die met het geweer aantraden om de houten vogel te vellen. De schutters hadden in totaal 103 schoten nodig om het pleit te beslechten.

Graort Horsting werd drie jaren terug lid van het Jorisgilde nadat zijn vader daar jarenlang de functie van hoofdman vervulde. Bij het Koningschieten van maandag 27 mei was hij voor het eerst gerechtigd om deel te nemen. Het werd voor hem een gouden debuut. Hij mag de komende drie jaar het Koningszilver dragen en Reusel vertegenwoordigen bij de ontmoetingen met andere gilden uit het kwartier Kempenland.