Nieuw raadslid zorgt voor extra raadsvergadering

Harrie Lavrijsens debuut.
 
ED 2000
 
Het eerste optreden in de gemeenteraad van Reuselnaar Harrie Lavrijsen liet hem met gemengde gevoelens achter. Tijdens zijn eerste raadsvergadering werd de Reuselse onderwijzer beëdigd als opvolger van A. Buijtels en het leverde hem meteen de eerste aanvaring op met het CDA. Het optreden van Lavrijsen als nieuw raadslid had wel tot gevolg dat er meteen een vervolg komt: voorafgaand aan de commissie VROM zal er een extra raadsvergadering zijn om de ingebrachte punten van het VBR raadslid verder te bespreken.
Omdat de installatie van het nieuwe raadslid pas als punt vijf op de agenda stond, verplichtte de etiquette hem om voor een gesloten deur te wachten tot hij op mocht draven. De eed en de gelofte waren voor Harrie Lavrijsen niet meer als een formaliteit en al bij het eerst volgende punt op de agenda trok hij alle registers open.
Nieuw voorstel ecologische zone.
Als natuurkenner had hij eerder in de commissie VROM zijn toehoorders al verbaasd over de kennis die hij in huis had over de materie. De uitbreiding van de ecologische zone van de bovenloop van de Raamsloop kon bereikt worden door enkele transacties met twee agrariërs zo gaf punt zes op de agenda te zien. "Niet doen," zo was het advies van Lavrijsen aan de raad. "Er is een alternatief dat niet alleen vele malen goedkoper is maar dat ook veel meer waarde heeft voor de natuur. Doordat ook de betrokken boeren erop vooruitgaan is er zelfs sprake van een win-win situatie".
Na een schorsing van de vergadering liet het nieuwe VBR raadslid een kaartje rondgaan waar de nieuwe voorstellen ingetekend stonden. "Het koste me erg veel moeite om de juiste informatie bij elkaar te zoeken omdat ik als niet beëdigd raadslid geen toegang tot alle feiten kreeg," aldus Lavrijsen.
Wethouder Ad Antonius (CDA) zat duidelijk met het tegenvoorstel in zijn maag. Enerzijds zag hij de voordelen, vooral de financiële, maar in zijn achterhoofd had hij ook de toezeggingen die hij met alle betrokken partijen gemaakt had, zoals die om voor 1 november de transacties plaats te laten vinden. "De enige mogelijkheid is dat we een extra raadsvergadering inlassen over het onderwerp waar we het nieuwe voorstel agenderen," zo filosofeerde hij.
Het voorstel van de wethouder vond gehoor bij de andere partijen maar op het moment dat het besluit genomen was kon Jan v.d.Sande (CDA) het niet nalaten om het nieuwe raadslid een veeg uit de pan te geven. "Had meneer Lavrijsen niet beter vooraf zijn voorstellen in drievoud bij de vergadering in kunnen dienen," zo sneerde hij. Burgemeester Demmers van der Geest moest er met haar autoriteit tussenbeide komen om een withete Lavrijsen het woord te ontnemen. "Hier wordt niet op ingegaan," zo reageerde zij, waardoor een onsmakelijke discussie in de kiem gesmoord werd.
HW 2000