Burgemeester niet verder

 

Harrie Tuerlings (58) gaat niet verder als burgemeester van Reusel-De Mierden. Het bericht dat deze week hierover naar buiten kwam, was voor velen geen verrassing meer. Voor hemzelf schept het duidelijkheid over zijn toekomst.

In maart 2009 werd Tuerlings nog verkozen uit 29 kandidaten. Reusel-De Mierden had behoefte aan een mensen-mens en de uit Heesch afkomstige vijftiger nam zich voor dat te zijn. Al kort na zijn aantreden moest hij vanwege gezondheidsredenen even pas op de plaats maken. Toen hij daarna weer inzetbaar was, deed hij wat hij zich had voorgenomen: een eerste burger onder de burgers zijn. Hij was een graag geziene gast bij de lokale sportwedstrijden en zorgde er voor dat de dorpsraden in de kleine kernen zich konden ontwikkelen. Natuurlijk waren er bestuurlijk ook harde noten te kraken, zoals de sluiting van de brandweerkazerne in  Lage mierde en het voortdurende personele verloop op het gemeentehuis. Kort nadat hij voor een tweede termijn van zes jaar werd aangesteld, moest hij opnieuw vanwege gezondheidsredenen een pas op de plaats maken. De vervangers die het tijdelijk van hem overnamen, zullen nu wat langer in touw moeten blijven. Op dit moment is Jetty Eugster de waarnemend burgemeester.