Hulselse hoeve onder het zand vandaan

Opgravingen in oudste Zaligheid
 
hilverbode 2009
 
Hulsel Bij opgravingen in uitbreidingsplan Kerkekkers zijn de restanten van een oude hoeve bloot gelegd. De archeologen van  Archol die samenwerken met de Universiteit Leiden, stuitten op paalgaten die het raamwerk van een oude hoeve hebben gevormd. Sebastiaan Knippenberg die de opgravingen leidt wil de jongste vondsten nog langs eerdere vondsten uit 1985 gaan leggen om de overeenkomsten vast te kunnen stellen. In de huidige Smeelakkers werden toen de restanten van een hoeve uit de Karolingische tijd (achtste eeuw) blootgelegd.
Hulsel vierde dertig jaar terug al haar elfhonderd jaar bestaan, de huidige vondsten bevestigen opnieuw de vroege bewoning van dit Kempendorp.
Naast de restanten van de boerderij werden er nog maar weinig voorwerpen gevonden. In de plaggenlaag boven de oude hoeve werd wel een stenen bijl gevonden maar volgens Knippenberg kan die overal vandaan komen omdat die wel enkele duizenden jaren oud kan zijn.
Ten zuiden van het opgravingsgebied, aan de Kerkweg/Clemensdreef, bevinden zich nog de (funderings)restanten van de middeleeuwse kerk die eind negentiende eeuw afbrandde. Omdat dit een archeologisch monument is wordt hier niet gegraven.