Clemenskerk wacht verfraaiing

 

ED juli 2015

 

Hulsel – De plannen die Ad Goossens heeft met Hulsels voormalige parochiekerk worden door de Hulselnaren goed ontvangen. Donderdag presenteerde hij zijn plannen voor een volle zaal.

“Het mooie van de Hulselse kerk is de ligging en daardoor de uitstraling,” zegt de Hoogeloonse ondernemer. “De kerk ligt solitair aan een plein, enkel aan de oostkant is er een verbinding met een woning: de voormalige pastorie. Aan de zuidzijde is een tuin, die nu weliswaar verhard is en daardoor deel uitmaakt van het totale plein. Maar die ruimte kan ook gewoon de tuin aan de zuidzijde van de nieuwe kerkwoning zijn. Het is om die reden dat ik het gebouw ook aan deze zijde open wil maken.”

Als Goossens uitleg geeft over zijn plannen overheerst enthousiasme, zowel bij hemzelf als bij zijn publiek.

Waar hij minder enthousiast over is, is de medewerking van de gemeente Reusel-De Mierden. “Ik voel geen medewerking,” zegt hij teleurgesteld. “Enkel tegenwind. Men zet vooral in op formele procedures terwijl ik me inspan om het enige rijksmonument in het dorp van verval te behoeden. De gemeente hanteert een lijstje met negen punten van mogelijke herbestemming voor een kerk. Dat begint bij een religieuze bestemming en daarna een sociaal culturele. Pas bij de laatste opties komen kantoor en woonbestemming. Laat dat nu net mijn optie zijn. Vanuit de parochie waar ik de kerk van koop, werd meteen gesteld dat een nieuwe religieuze bestemming niet bespreekbaar is,” zegt Goossens.

In zijn huidige plannen blijft de ingang waar deze nu is. Hij heeft twee woningen in het gebouw ingetekend: een meteen aan de hoofdingang (westzijde) en een in het tweede deel met het priesterkoor. De zijbeuken aan de noordzijde worden daarbij met een doorzichtige wand afgescheiden waardoor het verkeersruimte wordt. De zijbeuken aan de zuidzijde krijgen de functie van een hal, nadat in de zijwand ruime tuindeuren zijn aangebracht. In het pand komen twee verdiepingsvloeren, een groot deel van de karakteristieke glas-in-lood-ramen blijft intact. Ook het intact laten van de plafond schildering is nog een optie.

“Er is nu een globaal plan voor de herbestemming,” licht Goossens toe, die verrast werd toen hij tijdens de bijeenkomst vernam dat de originele bouwtekeningen uit 1889 er nog zijn. “Het is nu aan de potentiele koper of kopers om het verder mee in te vullen. Het pand gaat zo snel als de procedures het bij de gemeente toelaten, in de verkoop. Als het aan mij ligt is dat morgen. Ik ga nu uit van twee wooneenheden met daarbij behorend kantoor. Maar als er zich een koper meldt die interesse heeft in het geheel, dan kan dat ook. Het zou bijvoorbeeld ook een bed&breakfast kunnen worden of een woongelegenheid met een sociale invulling. Wat dat betreft ligt er nog veel open.”