Gemeente en Ster bereiken akkoord

 ED oktober 2012

 Lage Mierde – De koffie kan weer geschonken worden en de beheerder kan in zijn functie blijven. Het conflict tussen gemeenschapshuis De Ster en de andere partijen in de Brede School van Lage Mierde is met een ondertekende verklaring de wereld uit. Na tussenkomst van de nationale Ombudsman werd er door de gemeente water bij de wijn gedaan, waardoor de neuzen weer dezelfde kant op staan.

“Wij, maar ook alle andere partijen, zijn enorm blij dat het gekissebis de wereld uit is,” reageert Jan Berger van De Ster opgelucht.

“In de bouwfase van de Brede School zaten we steeds met alle deelnemende partijen om tafel. Van de afgevaardigde van de gemeente tot die van basisschool D’n Opstap, van het overkoepelende schoolbestuur en van de Peuterspeelzaal en de BSO. We maakten tal van afspraken, allemaal op basis van goed vertrouwen. Helaas hebben we nagelaten om alle afspraken goed vast te leggen in getekende verklaringen.”

Na de opening van de Brede School, waar gemeenschapshuis De Ster in opging, waren de afgevaardigden van De Ster verrast toen alle andere partijen met nieuwe mensen aan de onderhandelingstafel kwamen. Er was een nieuwe schooldirecteur en een nieuwe man van de scholenstichting. Ook bij de peuterspeelzaal was er een nieuw gezicht en zelfs de ambtenaar van de gemeente was vervangen. “De nieuwe mensen onderschreven de eerdere afspraken niet,” zegt Berger.

Als hij aan de ellenlange gesprekken terug denkt gruwt hij er nog van. “Als bestuur van een gemeenschapshuis zijn we vrijwilligers. Dan raak je ineens verzeild in tal van procedures. Daar hebben wij nooit bewust op aangestuurd.”

Uiteindelijk draaide de kwestie om het al of niet gratis gebruik van ruimtes en om de inzet van de beheerder voor drie andere partijen. Vanuit de BSO werd de afspraak nagekomen maar de basisschool, die inmiddels gefuseerd was met de peuterspeelzaal, wilde de mondelinge afspraken niet nakomen. Het voorstel vanuit de gemeente om de geschillencommissie in te schakelen, werd door de afgevaardigden van De Ster niet geaccepteerd en zelf stapten ze naar de nationale Ombudsman. Deze adviseerde de gemeente om een commissie samen te stellen om opnieuw met elkaar aan tafel te gaan. Deze rol werd opgenomen door wethouder Cees van de Ven die vanuit zijn portefeuille geen betrokkenheid had in het proces. Het resulteerde in een overeenkomst waarin de eerder gemaakte afspraken over de urenkwestie vastgelegd zijn.

Berger over dat resultaat: “Uiteindelijk gaat het maar om een beperkt geldbedrag maar het is wel structureel. Daarnaast is er ook nog zoiets als een principe. Een man een man, een woord een woord.”

foto: bij de opening van de Brede school was alles nog pais en vree