Verkiezingen Reusel-De Mierden
 
De centen gaan weer sturen, ook in Reusel
Antonis wil nog vier jaar oogsten
LOG als splijtzwam
 
ED 27 februari 2010
Reusel-De Mierden – Met vier partijen lijkt Reusel-De Mierden heel overzichtelijk de verkiezingen in te gaan, maar schijn bedriegt. Er spelen enkele kwesties die de verhoudingen wel eens op zijn kop kunnen zetten. Zo fungeert het LOG als splijtzwam en hangt een lege gemeentekas als zwaard van Damocles boven de nieuwe Raad.
Vier jaar terug sloten drie van de vier partijen (VVD-Samenwerking-PvdA) nog een monster-coalitie waar op voorhand alles al beslist leek. Maar niets was minder waar. De coalitie explodeerde op de Brede school in Lage Mierde en het sterke blok  wethouders Jan van de Sande en Toon Antonis maakte af wat ze met drieën begonnen waren. Het duo Antonis (Samenwerking) - Van de Sande (CDA) bleek een interessante combinatie. Op het persoonlijke vlak vonden ze de aansluiting bij elkaar, ieder met zijn eigen specialisme. Antonis op de zachte kant met welzijn en zorg en Van de Sande aan de harde kant met financiën en ruimtelijke ordening.
 
Toon Antonis had net periode als actieleider in Hulsel achter de rug toen hij de politieke verantwoordelijkheid kreeg. De gewezen zorgdirecteur legde de lat hoog en dook al snel in de reorganisatie van de zorg met de WMO als nieuwe loot. Reusel werd voor het hele SRE gebied kartrekker en kreeg de pilot voor het Lokaal loket. De gemeente ijverde om zelf de indicaties voor de zorg te kunnen doen door mensen uit de zorg zelf achter het loket te zetten. Hiermee zou de bureaucratie verminderen.
Maar Antonis had meer paradepaardjes zoals de zorg naar elke kern of wijk te brengen en de burgerparticipatie vertalen naar dorpsraden. Om dit uit te werken wil hij nog graag een periode aanblijven.
 
Voor Jan van de Sande was de goede verstandhouding met Antonis een absolute voorwaarde om de kar getweeën te trekken. Hij ijverde voor industrieterrein Kleine Hoeven, bouwen in alle kernen en de realisatie van een verkeersplan. Het zou een succesverhaal zijn als ook zijn afdeling financiën er even rooskleurig voor stond maar de ervaren Van de Sande beseft dat Reusel-De Mierden net als veel andere kleine gemeenten de broekriem ongenadig aan zal moeten halen. Hij houdt er nu ernstig rekening mee om het politieke schip te verlaten, daarmee een mega klus op financiën achterlatend. De gemeente komt u al zes ton tekort en er dreigt nog een miljoenenkorting van het rijk.
Op het gemeentehuis is men al begonnen om de sectorhoofden weg te snoeien maar andere ingrepen zijn niet uit te sluiten.
 
In dat licht stropen toch weer jongen mensen hun mouwen op om aan een politieke carrière te beginnen. De PvdA is hier het meest rigoureus in en durft het aan om nieuwkomer Brenda Cijffers-Rovers (30) meteen tot lijsttrekker te bombarderen. Samen met leeftijdsgenote Wieteke Cox zet ze hoog in op meer burgerparticipatie met uitvoering van het plan Heesters in Reusel als speerpunt. De scholieren in de gemeente hebben recht op fatsoenlijke bouw en moeten niet ondergebracht worden in noodbouw vind ze. De compassie met de intensieve veehouderij moet afgelopen zijn en er moet betere handhaving plaats vinden als boeren hun luchtwassers uit schakelen. Daarnaast moet de invulling van het LOG Hulsel-Bladel per direct stoppen. 
 
Ook de partij Samenwerking doet mee aan de verjongingskuur met Bas Maas (36) uit Lage Mierde voor de stoppende Cor van der Heijden. Het is de enige partij met enkel lokale wortels en als het aan hen ligt wordt de inbreng van de dorpsraden verankerd in de reguliere besluitvorming. Ze vinden dat er geen verschil gemaakt mag worden tussen de kernen onderling en aan loze beloftes hebben ze een broertje dood. De gemeentelijke financiën willen ze op orde houden zonder de belastingen voor de burgers te laten stijgen. Als er dan bezuinigd moet worden dan willen ze de zelfwerkzaamheid van de inwoners meer naar voren halen.
Over één ding is Samenwerking meer dan duidelijk: stop het LOG om de gezinsbedrijven niet verder de nek om te draaien. Met ‘stop alle verkeersdrempels’ doen ze nog een opmerkelijke oproep terwijl ze de maatschappelijke meerwaarde van ouderen aan willen wenden voor het algemeen belang.
 
Het CDA wil een stop op alle dure onderzoeken die gemeenten graag laten doen en de gemeentekas moet weer op orde komen door dure projecten uit te stellen.
Nu de winmolens aan de Laarakkerdijk er bijna staan vind deze partij ineens dat de Belgische buren hetzelfde behandeld moeten worden als de Nederlanders. De activiteitenhal voor jongeren moet er snel komen en er mag nog meer gesneden worden in het ambtenaren apparaat.
 
De VVD heeft ook de komende vier jaar de grootste kans als koploper verjonging. De ambitieuze Stefan Wouters lijkt nog maar aan het begin van zijn politieke loopbaan en hij draagt met verve het vrije gedachtegoed uit. Niet onbelangrijk is de rol van ‘Prins’ Gijs als lijstduwer.
De partij die zich als no-nonsense presenteert diende eerder al een eigen economisch actieplan en een tegenbegroting in. Volgens Wouters is het voor Reusel belangrijk dat er uiterlijk in 2016 een nieuwe Kei komt en er meer wordt geïnvesteerd in de wegen. Het geld moet komen door meer te knijpen op de ambtenaren en te stoppen als ‘proefkonijn gemeente’ met tal van pilots die teveel geld kosten. Verder mag er niet beknot worden op mensen die de veiligheid waarborgen zoals de brandweer.
 
Zo staan de kiezers op 3 maart weinig verrassingen te wachten als ze het stemformulier open slaan. Er zijn geen nieuwe partijen en de slapende VBR blijft ook de komende jaren in ruste. Ondanks alle broederschap ligt het LOG als grote splijtzwam op tafel met een lege gemeentekas als grootste uitdaging. Regeren met beperkte middelen, de kiezer mag bepalen wie dat voorrecht krijgt.