Ook Reusel in risicogebied Mol

Mogelijk jodiumpillen verstrekt

 ED 26 maart 2011

Reusel – Tussen de veiligheidsregio Zuidoostbrabant en de gemeente Reusel-De Mierden vindt overleg plaats over de kernrisico’s die vanuit België  komen. Alle Belgen die in een straal van 20 kilometer van de centrale van Mol wonen kregen afgelopen week Jodiumtabletten verstrekt. Omdat Reusel ook voor een deel binnen de 20-kilometerzone ligt zijn bewoners daar verontrust.

Burgemeester José van Gorp verwacht dat binnen niet al te lange tijd ook een deze kant van de grens de Jodiumtabletten verstrekt gaan worden.

    Belgie houdt al langer rekening met kernrisico’s, na overstromingen in november 2010 werd dat nog actueel. De zuiderburen die binnen een straal van 10 kilometer wonen werd eerder al de mogelijkheid geboden om jodiumtabletten in huis te halen. Nu zijn de regels aangescherpt en is de zone verlegt naar 20 kilometer. Alle inwoners binnen die grens kregen afgelopen week  gratis jodiumtabletten verstrekt. Volgens een woordvoerder van de Belgische overheid was dit al langer gepland, dat het samenviel met de Japanse kernramp is puur toeval.

Elke Belgische inwoner krijgt nu gratis tabletten bij afgifte van zijn/haar SIS-kaart. De pillen hoeve pas daadwerkelijk ingenomen te worden bij een nucleair ongeval. Ze beschermen tegen het radioactief jodium dat kan vrijkomen bij zo'n ongeval. De pillen blijven jarenlang goed maar  ze beschermen vooral jongeren. Bij personen boven de 40 jaar vermindert het effect. Huisartsen kunnen adviseren of het nog raadzaam is ze in te nemen omdat de nadelen soms groter zijn dan de voordelen.

België heeft zeven reactoren, de grootste staat in Doel bij Antwerpen.

Op de site:  http://www.nucleairrisico.be/check?pc1=2370&pc2=2370

 is af te lezen tot hoever de 20-kilometer van Mol reikt.

Op het grondgebied Mol/Dessel ligt de nationale nucleair afvalverwerker Belgoprocess en in Dessel staan twee fabrieken voor productie van nucleaire brandstof, namelijk FBFC en Belgonucleaire.