Jonge boeren willen met burgers aan tafel

december 2015

Het contact tussen boer en burger verhardde afgelopen jaar en als er niets veranderd, kan dit in 2016 tot een verdere verwijdering van partijen zorgen. De boeren willen verder in hun ontwikkeling en bedrijfsvoering, terwijl de burger in de straat dat enkel ervaart als een ongewenste uitbreiding.

de jonge boeren tussen de biggen

In Reusel-De Mierde namen een achttal jonge boeren het initiatief om met de burgers aan tafel te gaan. Ze willen graag op een eerlijke en positieve manier het gesprek aangaan.

Zo kon het gebeuren dat de winterfeesten in Reusel hadden het decor werden van een niet alledaagse invulling.

‘We willen graag een reëel beeld schetsen van ons werk en onze sector,’ zegt de jonge varkenshouder Maarten Lavrijsen (22). ‘We hebben er behoorlijk last van dat een klein aantal mensen steeds de publiciteit zoekt om ons en onze sector in een slecht daglicht te plaatsen terwijl wij geen podium hebben om onze zienswijze toe te lichten.’
Om de werkelijkheid te schetsen bouwden de jonge boeren op de winterfair eigenhandig hokken na, waar hun dieren dagelijks in verblijven. Kinderen konden hierdoor knuffelen met de boerderijdieren die de boeren dagelijks verzorgen en er was zelfs een biggen-race. De biggen waren hiervoor door Jannes van Limpt speciaal getraind. Het publiek kon gratis van het boerderijvlees proeven en een reeks traptractoren werd intensief gebruikt door de jongste jeugd.
Centraal in de nieuwe benadering stond een vraaggesprek onder leiding van tv-presentatrice Marit van Bohemen, daarbij gingen de jonge boeren zelf in gesprek met het publiek.
Stijn Jansen over de reacties uit het publiek: ‘We horen telkens verwonderde reacties van de mensen hier. Vrijwel iedereen heeft een andere voorstelling van onze dieren en bedrijven dan wat het in werkelijkheid is. Dat is een klein beetje te begrijpen omdat het publiek niet op het bedrijf mag, vanwege beschermende maatregelen. Nu, op de winterfeesten, kunnen de mensen zien hoe het echt is en het is opvallend dat iedereen positief en nieuwsgierig reageert’.
De jongeren voelen zich niet alleen kind van de rekening van de slechte publiciteit, maar ook van de beperkingen vanuit wet en regelgeving. Ze gebruiken dat punt om het gesprek met anderen op te pakken.
Stijn daarover: ‘We zijn als groep bijeengekomen, als reactie op de politieke besluiten.’
Koen Lavrijsen (23) vult aan. Als wij als jonge boeren niets ondernemen, gebeurt er nooit iets. Wij willen vooruit, niet alleen met ons eigen bedrijf maar ook met het samenleven met de mensen om ons heen.’
Op een vraag vanuit het publiek waarom hij dit vak uit wil oefenen, legt varkenshouder Rick van den Borne (27) uit dat het heel zijn leven zijn droom was. ‘Nu is het mijn passie en proberen we met alle regels die er zijn prettig aan het werk te blijven,’ zegt hij.
Reuselnaar Herman Borgmans krijgt vanuit het publiek de handen op elkaar als hij de jongeren een hart onder de riem steekt. Herman is zelf geen boer maar hij kent ze wel van zeer nabij, zoals hij zegt. ‘De jonge boeren willen vooruit en we moeten hen de ruimte geven,’ roept hij op.
‘Ik hoop dat het beeld dat we hier achterlaten bijdraagt aan een betere beeldvorming,’ zegt Koen Lavrijsen. ‘Dan is onze inspanning niet voor niets geweest en kunnen we in de toekomst het gesprek met de burgers verder voortzetten. Als we elkaar dan op Reusel kermis tegen komen drinken we samen gezellig ons potje bier.’
Na afloop van de ontmoeting met het publiek werd er nog een gezellig potje bier gedronken en de volgende dag was een pub quiz met toepasselijke vragen, een afsluiting van het charmeoffensief van de boeren. Ze hopen ook in 2016 de gelegenheid te hebben om met de burgers aan tafel te gaan, om zo structureel het gesprek aan te gaan.