‘Wij willen ook een toekomst’

Januari 2018

 

Reusel-De Mierden Boeren in Nederland zoeken naar de ruimte die er nog is om hun bedrijf uit te oefenen. Jonge boeren willen niet bij de pakken neer zitten en willen vooral kijken wat er nog wel mogelijk is. Jonge boeren in Reusel-De Mierden willen wel een overheid die meer oog heeft voor bestaande situaties.

,,Al van jongsaf droomde ik er over om boer te worden. Mijn eerste woordje was ‘koei’ en in de melkstal van onze pa zat ik in een schommel nog voor ik kon lopen,” zegt Rick Meulenbroeks.

Boeren en toekomstige boeren denken meer dan ooit na over hun toekomst, nu er nieuw gemeentelijk beleid komt waardoor hun perspectief wijzigt. De ruimte voor de intensieve veehouderij moet aan zes criteria gaan voldoen om in de verdere toekomst nog levensbestendig te zijn. Hierdoor vallen dromen in duigen en moet het roer om. ,,Toch moeten we ons niet meer druk maken dan nodig is, vooral niet over zaken waar we zelf geen grip op hebben,” zegt Rick Meulenbroeks (26) uit Lage Mierde.Als zoon van een melkveehouder is hij in gesprek met Jannes van Limpt (31) zoon van een varkenshouder en Roel Coolen (25) zoon van een pluimveehouder.,,Het besluit van juli van dit jaar om de stal-aanpassingen met zes jaar naar voren te halen, heeft ons vertrouwen in de overheid ernstig geschaad,” zegt Jannes van Limpt. ,,Komt er ooit nog een tijd dat ik mijn eigen boerderij heb?  Ik ben nu 31 jaar en de tijd dat ik investeringen uit een overname terug kan verdienen, wordt steeds korter. Ik snap dat we ons moeten richten op wat er maatschappelijk gezien aan ruimte is om te ondernemen. Zaken als gezondheid en aandacht voor de natuur raken mij ook. Maar kan ik de overheid die continue de regels wijzigt wel vertrouwen?”Ook Roel Coolen droomde er altijd van om het pluimveebedrijf dat zijn opa ooit begon, nu van zijn vader over te nemen. ,,Wij hebben in ons bedrijf altijd geïnvesteerd in alles wat nodig was. Steeds in de veronderstelling dat het nu zou voldoen. Maar houdt het ooit op? Kan ik er van uitgaan dat deze nieuwe inzichten voor de komende dertig jaar zijn? Ik loop op dit moment stage voor mijn opleiding bedrijfskunde/agrifood en moet nog eens goed nadenken voor ik in een overname avontuur stap. Mijn vader houdt me ook vooral voor dat ik moet doen waar mijn hart ligt. Waar dat is weet ik nog niet met al deze ontwikkelingen.” Het geringe vertrouwen van de jonge boeren in de overheid werd dit jaar niet beter na persoonlijke gesprekken met Johan van den Hout en Annemarie Spiering van de provincie. ,,Van den Hout was op ons bedrijf, hij toonde weinig invoelend vermogen voor de boeren,” zegt Rick Meulenbroeks.

Ook Jannes van Limpt ergert zich aan de geringe technische kennis van beleidsmakers, zoals Annemarie Spierings met wie de jonge boeren in Reusel spraken. En ook al heeft zo’n 50% van de boeren in Reusel-De Mierden een bedrijfsopvolger klaar staan, hoeveel er uiteindelijk dat bedrijf overnemen? ,,Zelfs voor ons drieën is dat een onzeker avontuur,” bevestigd Roel.