Meer bonen dan erwten voor de nieuwe beschermheer

Harrie Tuerlings beschermheer Jorisgilde.

 

April 2018

 

Reusel – De Brabantse Gilden hebben een geschiedenis die al eeuwen oud is. Het Jorisgilde in Reusel vormt daar geen uitzondering op, in stukken uit 1606 werd het al genoemd. Een van die tradities is de beschermheer, die altijd wel ergens zijn stempel op de geschiedenis drukt. Zo wijzigde Marius Zijlmans, de vorige beschermheer, het koningsschieten met jachtgeweer naar de flobert. Dat vond hij net wat veiliger.

Met een meerderheid van witte bonen werd Harrie Tuerlings gisteren (maandag 23-04) gekozen als gildelid en beschermheer van het Reuselse Jorisgilde. Hij neemt daarmee de plaats in van Marius Zijlmans, die deze functie meer dan vijftig jaar vervulde. Traditioneel als het gilde is, was er een traditionele stemming voor nodig .

Met gepaste zorgvuldigheid legt Louis Vosters vierentwintig erwten en evenzoveel bonen op een schaaltje gereed. Met de rode sjerp om zijn schouders en zijn borstelsnor op de bovenlip, deelt hij de peulvruchten daarna zorgvuldig rond bij elk stemgerechtigd lid. Terwijl Harrie Tuerlings als kandidaat-beschermheer naar het puntje van zijn stoel schuift, haalt Henk Coppens, het tweede lid van de kiescommissie, de peulvruchten op. De dames in het gezelschap worden daarbij angstvallig gemeden. Ze zijn wel in vol ornaat aanwezig, maar zijn geen officieel lid met stemrecht.

De telling van de erwten en de bonen is daarna appeltje eitje voor de tweehoofdige kiescommissie: de bonen zijn ver in de meerderheid, de aantallen worden verder niet bekend gemaakt.

Met de bonen-stemming treedt oud burgemeester Tuerlings toe tot het 418 jaar oude gilde. Aan hem de taak en de eer om samen met de andere gildebroeders de tradities hoog te houden.

Bij zijn inauguratie, waarbij hij meteen de sjerp om zijn schouders krijgt, neemt hij zich voor om zich in de volle breedte in te zetten voor het gilde. ,,Alleen bij gemeentelijke kwesties zal ik een stapje terug doen om mijn opvolger daar niet voor de voeten te lopen,” kondigt hij aan.

Tuerlings kan zijn rol als beschermheer meteen combineren met zijn diplomatieke vaardigheden want al bij het volgende vergaderpunt is er een dilemma. Hoofdman Martin van de Vorst wil na twaalf jaar in die functie een stapje terug doen, maar er meldt zich niemand aan om het over te nemen. ,,Dit vraagt meer voorbereiding,” stelt Tuerlings. ,,Laten we dit met een commissie goed voorbereiden, allereerst door de functie eens goed te belichten.”

Zijn voorstel om er meteen een pauze met een consumptie achteraan te doen, werd goed ontvangen. Een goed begin is het halve werk. Tradities zijn er om in ere te houden.