450 jaar Sint Jorisgilde Hooge Mierde.

 ED april 2013 

Hooge Mierde - Het St. Jorisgilde uit Hooge Mierde viert zondag 21 april het 450 jarig bestaan. Tegelijk met dit unieke jubileum wordt de verplaatsing van het gildehuis gevierd en een kledingproject afgesloten. Voordat de nieuwe uniformen gedragen kunnen worden zullen ze ingezegend worden: viereneenhalve eeuw overleven lukte enkel door tradities in ere te houden.

De huidige uniformen van het gilde stammen uit 1979 maar de echte geschiedenis begon al  in de zestiende eeuw. Jan Van Gisbergen pluisde de geschiedenis eerder al een keer na en legde die vast in het boek ‘De cruysboghe binnen der vryheyt van Mierde’

In zijn boek beschrijft van Gisbergen zijn zoektocht naar de oudste vermelding van het gilde die hij uiteindelijk vond in een document van 1562. Toen moet het gilde al enige naam en faam opgebouwd hebben, getuige de deelname aan een landjuweel.

Het gilde bezit ook een originele kaart van 1629 van een Mierds cloveniersgilde dat in dat jaar heropgericht werd, nadat het eerder tijdens de Tachtigjarige Oorlog tot ontbinding was gedwongen. Maar ook die oorlog waaide over, ook al duurde dat een mensenleven lang. Van Gisbergen concludeerde dat het  cloveniersgilde op enig moment moet zijn samengegaan met het Sint Jorisgilde.

Tot in de negentiende eeuw heeft het gilde leden gehad uit alle drie de kerkdorpen van de Mierden. Die gezamenlijke leden hanteerden vanaf 1773 het geweer als wapen, tot dit verboden werd in de jaren dertig van de vorige eeuw. Op last van de plaatselijke overheid moesten alle vuurwapens ingeleverd worden en het gilde keerde terug naar zijn oorspronkelijke status van kruisbooggilde.

Hoofdman Jos Wouters en de zijnen boorden voor de nieuwe kleding diverse fondsen aan wat resulteert in een outfit waarmee ze weer jaren vooruit kunnen. De Grijze hoeden en pakken worden ingeruild voor de kleur zwart, de vrouwen combineren dit met een bordeauxrode hes. Deze kleur komt ook terug in de outfit van de vendeliers.

Onder de veertig leden van het Sit Jorisgilde zijn de vrouwen nog in de minderheid maar de functie van deken wordt er wel door een vrouw vervuld: Mien Jansen. De vrouwen kunnen meedingen naar de Koningstitel, maar tot nu toe wisten ze de mannen nooit te verslaan. Toch gaat Annie Hermans, de vrouw van de huidige Koning Gust Hermans als ‘Koningin’ door het leven wan t de vrouw van een Koning is ook binnen dit gilde gelijkwaardig. In die functie zal zij als een van de eersten het nieuwe onderkomen ‘De Voltreffer’ betreden. De accommodatie kon vernieuwd worden door de nieuwe indeling van het sportpark Leeuwerik.

Burgemeester Harrie Tuerlings zal samen met hoofdman Jos Wouters de openingshandeling verrichten waarmee tevens de tentoonstelling met diverse  gildenattributen geopend wordt.

Programma zondag 21 april:

9.30 uur Inzegening van de nieuwe uniformen tijdens de H. Mis in de parochiekerk

10.30 uur in optocht naar het gildehuis met aansluitend een lezing vanwege het 450 jaar bestaan.

13.40 uur openingsceremonie Gildeterrein en gildehuis De Voltreffer.

14.30 uur start tentoonstelling