Kapel Vloeieind toch opgeknapt

 Februari 2018

De kapel aan het Vloeieind in Lage Mierde is al vanaf 1937 beeldbepalend op een van de mooiste plekjes in de Kempen

Een dorp zonder mooie kapel en een kapel zonder Maria. Voor veel Lage Mierdenaren was het een open wonde wat er zich de laatste jaren afspeelde rond het Mariabeeld en rond het opknappen van de kapel aan het Vloeieind. Op het moment dat duidelijk was dat de parochiekerk ging sluiten (en daarna ook verkocht werd) waren er al snel plannen om de kapel uit 1937 aan het Vloeieind flink uit te breiden. Daar was echter niet iedereen blij mee. Na het nodige overleg gaat het er nu toch van komen. Het wordt geen uitbreiding, wat aanvankelijk het uitganspunt was, maar het gebouwtje wordt wel opgeknapt. Ook het verpauperde parkje eromheen wordt ingrijpend aangepast.

Het initiatief voor de bouw van het kapelletje kwam in 1937 niet vanuit de parochie, maar vanuit de gemeente. De toenmalige burgemeester Herculeijns was in Lourdes onder de indruk geraakt van Maria. Weer terug van zijn reis, nam hij het initiatief tot de bouw van een kapel. Hij organiseerde dia-avonden met dia’s die hij in Lourdes gemaakt had en kreeg zo de bevolking enthousiast. Om voldoende ruimte krijgen moest wel een oude brandkuil gedicht worden, de bouw werd daarna door de jongeren van de jongeboerenstand gedaan. Door de kapel werd het Vloeieind meteen een bestemming voor een jaarlijkse processie.

Vanaf het allereerste begin was er in het hart van de kapel een speciale plek voor een Mariabeeld. Toen het bouwwerk door de drie pastoors van Hulsel en de Mierden ingewijd werd, kreeg Maria er dan ook meteen een prominente plaats.

Maar enkele decennia later verdween het Mariabeeld weer en in 1987 vond er de laatste processie plaats. Onder veel Lage Mierdenaren bleef de wens om het beeld terug te laten keren.

Bij het opheffen van Lage Mierde als zelfstandige parochie, bleef er 5000 euro gereserveerd om de kapel op te knappen en het beeld terug te plaatsen. Toenmalig pastoor van Roosmalen wist af te dwingen dat daar een tijdslimiet aan gekoppeld werd. Die werd uiteindelijk niet gehaald, waardoor hij een jaar geleden het geld alsnog op kon eisen.

Louis Hendrikx is nu een van de initiatiefnemers van het opknappen van de kapel. “We willen er een mooi plekje van maken, waar het voor passerende fietsers de moeite is om even af te stappen. Daarom hebben we nu een nieuw plan opgesteld, zowel voor de financiering als voor de inrichting van de omgeving. We kregen uiteindelijk een aanjaagsubsidie vanuit de gemeente, daarnaast hebben we via de Dorpsraad nog wat meer bronnen aangeboord. Mede doordat twee ondernemers uit Lage Mierde zich bereid hebben verklaard om gezamenlijk de inrichting te doen, komt het nu van de grond. Als alles meezit kan in de Mariamaand mei de kapel weer in ere hersteld zijn. Met een mooi Mariabeeld, want dat wordt op dit moment gerestaureerd.”

Het Mariabeeld kon gerestaureerd worden door bemiddeling van een daar nabij wonende antiquair. Hierdoor komt het er weer tiptop uit te zien, om zo het stralende middelpunt van dit deel van Lage Mierde te worden.

Maria en Mariabeelden hielden Lage MIerde dae afgelopen jaren behoorlijk beter