Troffel is weer thuis.
Kapelaan Steyaert neemt gereedschap in ontvangst
 
Oktober 2018
 
 
Na ruim 125 keerde een stuk gereedschap terug in de Reuselse kerk, waar deze ooit mee gebouwd werd. De troffel waar in 1895 de eerste steen mee ingemetseld werd, bleef altijd bewaard en dankzij de inscriptie die hieraan herinnerde, bleef de band. Het stuk gereedschap lag jaren op zolder bij een Eindhovense architect en het kostte Bernhard Fleerakkers en Hans Loonen van de heemkundewerkgroep Reusel, het nodige speurwerk om het te vinden, maar ook om de geschiedenis te achterhalen.
Bij de herinrichting van het Reuselse centrum zijn er enkele elementen die op voorhand ingetekend kunnen worden. De plaats van de kerk is zo’n vaststaand feit en dat al 125 jaar lang. Het protserige gemeentehuis werd er bijna tegenaan gebouwd, maar komend vanuit België moest de kerk zichtbaar blijven. Bij de bouw in 1895 had het gebouw nog veel meer ruimte dan nu. De Reuselse Kei moest nog gevonden worden en een groot gemeentehuis voor vier dorpen was helemaal ondenkbaar.
,,Het was me de zoektocht wel,” zucht Reuselnaar Bernhard Fleerakkers. ,,Ik werd door Hans Loonen geattendeerd op het stukje gereedschap en samen hebben we de geschiedenis ontrafeld.”
Die geschiedenis bracht Loonen en Fleerakkers vreemd genoeg naar Amerika.
,,De toenmalige Reuselse pastoor van der Wee had een broer, die overste was in een Amerikaans klooster. Die leerde daar Bisschop Gibbons kennen, die net in 1895 op bezoek was in Tilburg. Mede door de contacten via zijn broer, kwam Gibbons naar van de Wee in Reusel, om daar de eerste steen voor de nieuwe kerk te leggen.
Kardinaal Gibbons en zijn gevolg kwamen met paard en wagen van Tilburg naar Reusel, waar hij in een pilaar bij het priesterkoor de steen inmetselde. De tekst van de steen luidt: ‘Me posuit James Card. Gibbons, 24 Julii Aᵒ. Di. MDCCCXCV’. Vertaald: ‘Kardinaal James Gibbons heeft mij gelegd op 24 Juli van het jaar des Heren 1895’.
Na het metselen ging Gibbons weer naar Amerika, maar de troffel bleef bij de bouwopzichter Kooken, diens kleinzoon Loed de Bever uit Eindhoven bewaarde het later op zijn zolder. Het voorwerp wordt nu geschonken aan de Heemkunde Werkgroep Reusel, die het in bruikleen geeft aan de parochie. Kapelaan Steyaert laat nu een speciale vitrine plaatsen waar het blijvend te bewonderen zal zijn.
,,Het geeft een goed gevoel dat de reis van de troffel voltooid is,” zegt Fleerakkers. ,,We ontdekten nog dat met deze troffel in de loop van de tijd nog meer eerste stenen werden gelegd, maar dat was bijvangst.”