Maker Koningsvogel schiet hem zelf ook aan diggelen.

weekbladen 2000
 
Thuis aan de muur hangen bij Kees Seegers de twee vogels die hij in 1989 en in 1995 naar beneden haalde. “Het had maar weinig gescheeld of er hadden er drie gehangen” zegt Kees die in 1992 zijn buurman Kees Klessens met de vogel er vandoor zag gaan. Voor Seegers was dit achteraf helemaal jammer omdat hij hiermee de kans verkeken zag om keizer te kunnen worden.
Keizer
Theo Ansems blijft hierdoor voorlopig nog de keizer van het Sacramentsgilde: hij slaagde er tussen 1971 en 1977 in om 3 x achtereen het koningsschild te winnen. Doordat er op dat moment geen keizer was kon hij automatisch deze titel krijgen: was er wel een keizer geweest dan had er een kamp plaats gevonden omdat er volgens de reglementen maar één keizer tegelijk kan zijn. De titel van keizer staat dit jaar nog niet op het spel omdat Kees Klessens de zegereeks van zijn buurman in 1992 onderbroken heeft. “Het is vooral een kwestie van geluk als je net bij jou beurt de vogel treft die zo vaak geraakt is dat jou treffer de genadeklap is” zegt Kees Seegers. Of het enkel geluk is is natuurlijk maar de vraag. De ere lijst van Seegers bekijkend blijkt ook trefzekerheid zeker mee te spelen. In de onderlinge wedstrijden op de zondagmorgen worden wekelijks 10 pijlen afgeschoten. Na 45 Zondagen mag 1/3 van de slechtste beurten vervallen waarna de beste score de wisselbeker oplevert. Met een 100% score voert Kees ook deze ranglijst aan.
Naast de plaatselijke wedstrijden namen de Hulselse schutters ook al eens deel aan het Europese koningschieten. Bij de laatste wedstrijd in Haaksbergen wist Kees tot de finale door te dringen. Dit jaar is de Europese wedstrijd in het Poolse Krakau en de Hulselse inbreng zal ook hier niet ontbreken.
Verloren archieven
Het Sacramentsgilde dat zijn waarschijnlijke oorsprong heeft als organisatie die zorg draagt voor de jaarlijkse sacramentsprocessie die vanaf 1317 door de paus ingesteld werden, kan de geschiedenis van de vereniging niet staven aan de eigen archieven. Deze archieven lagen ‘veilig’ opgeborgen in de plaatselijke kerk aan de Kerkweg, maar toen die in 1890 tijdens de kermis afbrandde, ging alles verloren. Een van de weinige dingen die bekend zijn over de geschiedenis zijn de vermeldingen in de verpondingscohieren van 1701 waar het gilde met name genoemd wordt.
De gilde trom van 1874 die ook bij de brand verloren gewaand was werd bij toeval in 1972 bij een antiquair in Tilburg teruggevonden: Jan Maas kon hem voor f 50,- daar terug kopen.
Het gilde dat het koningschieten pas in 1950 in ere herstelde, had op dat moment niet de beschikking over ‘koningszilver’. Om dit tekort wat sneller aan te vullen werd in afwijking van de regels niet om de drie maar om de 2 jaar het koningschieten gehouden. Ger Hermans was in 1952 de eerste nieuwe koning en vanaf 1974 werden de reglementen weer gevolgd en werd het schieten weer om de drie jaar gehouden.
HW 2000