Kees van der Heijden Pro Ecclesia

 
Hilverbode februari 2010-02-28
 
Hulsel – Pastoor Wim Wouters heeft de onderscheiding Pro Ecclesia et pontifice uitgereikt aan Kees van der Heijden uit Hulsel. Van der Heijden kreeg de onderscheiding tijdens de hoogmis omdat hij zich 24 jaar inzette voor het kerkbestuur waarvan een groot deel als kerkmeester. Daarnaast is hij al vanaf 1975 lid van het Sacramentsgilde, vanaf 1985 in de functie van Hoofdman. Hij organiseert ook al jarenlang de jaarlijkse Sacramentsprocessie mee en richtte dansgroep de Gildendansers op. Daarnaast is hij een actief lid van Leefbaar Hulsel waar hij deel uitmaakt van de commissie Voorzieningen.
 
Alle markten
 
De vrijwilligers die taken doen in een dorpsgemeenschap zijn vaak onzichtbaar. Van het bijhouden van een kerkgebouw tot het organiseren van een processie. Voor Hulselnaar Kees van der Heijden stond het aanzien nooit voorop, wel de gedrevenheid om een bijdrage te leveren. Een bijdrage aan het welzijn van een dorpsgemeenschap.
Kees begon in het kerkbestuur van de Clemensparochie in de tijd dat Jan van Kemenade nog de pastoor was. Alles leek heel overzichtelijk: de pastoor bestuurde ook de dorpsschool en vanuit Rome werd gedicteerd wat goed was. Kees maakte echter een onverwachte periode van verandering mee. De pastoor overleed en er brak een nieuw tijdperk aan. Het onderwijs werd losgekoppeld van de kerk maar er bleven in en rond die kerk veel taken te doen. Hij bleek goed in het beheer van de penningen en werd de penningmeester.
Intussen kende Hulsel als een van de laatste dorpen in de Kempen nog een sacramentsprocessie. Kees zette zich ook hier voor in en hij stond er altijd voor dat dit in stand bleef. Tradities in stand houden en mensen bijeen blijven brengen.
Ook in het gilde is hij al jarenlang een vaste waarde, de laatste jaren als hoofdman. Met gepaste trots draagt hij bij de gildeoptochten de versierselen. Nooit méér op de voorgrond dan strikt noodzakelijk.
In Rome was de inzet van Van der Heijden niet onopgemerkt gebleven en Paus Benedictus zette hoogstpersoonlijk zijn handtekening onder de oorkonde <I>Pro-Eccleisia et Pontifice<I>.
Kees nam de versierselen met gepaste trots in ontvangst.
 
Foto: Kees van der Heijden.