Harrie Wenting schreef boek over broeder Fons van der Laan

Onderweg met vele anderen

 

Broeder Fons van der Laan uit Vessem leeft zijn leven zoals het op zijn (pelgrims)pad komt. Dat doet hij niet alleen; dat doet hij met vele anderen. Daarover schreef Harrie Wenting een boek: Onderweg met vele anderen. 

Hij wilde geen boek over zijn eigen leven; dat mocht slechts de rode draad vormen. Hij is niet gelukkig met de steen in de muur van de schuur van de Jacobushoeve waarop alleen zijn naam prijkt; de hard werkende vrijwilligers ontbreken. ‘Moet ik alleen op de foto’? (voor dit artikel); de auteur van het boek krijgt een plek naast hem. Fons van der Laan voelt zich ongemakkelijk, hij schuift wat met zijn gat en draait met zijn hoofd, als de aandacht alleen naar hem uit gaat. Dat is ook een beetje bescheidenheid, maar vooral beseft hij, dat je in het leven niets alleen kunt, dat je anderen om je heen nodig hebt. Die anderen die koestert hij en betrekt hij erbij.

 Theo van der Laan is zoon van een brandslangenwever uit Assendelft in Noord-Holland. Tweeëntachtig jaar geleden schonk zijn moeder hem het leven. Als jonge knul stoeit hij met zijn toekomst. Hij voelt veel voor een religieus leven. Deze keuze is geen dagelijkse kost. Theo worstelt met de vraag: ‘Hoe maak ik het bespreekbaar?’ Hij vertelt het zijn moeder. We zitten samen aan de keukentafel. ‘Wil je dat echt gaan doen, jongen?’, fluistert ze, een traan uit haar ooghoek pinkend. Theo trad in bij congregatie van de Broeders van Dongen. Hij nam de religieuze naam Fons aan.

In 1976 trekt Van der Laan met vijf medebroeders van Dongen naar de Kempen. Ze vestigen zich in de boerderij Kafarnaüm in Vessem. Nadat hij een decennium de tijd heeft genomen zich in te nestelen in de Kempische gemeenschap vraagt Van der Laan zich af: Waarheen ben ik op weg? Hij gaat op pad, met Bart, te voet naar Santiago de Compostela. Onderweg komen zij veel afgedankte spullen in de berm tegen, die nog goed bruikbaar kunnen zijn. Bij de broeder ontstaat een missie: de oude rommel moet een tweede kans krijgen. De plek waar deze spullen bij elkaar komen om doorgegeven te worden moet een ontmoetingsplaats van mensen zijn. Vanuit de inspiratie, de eenvoud en het charisma van Van der Laan ontstaat met de hulp van vele handjes en hoofdjes de Jacobushoeve. Uit diezelfde inspirerende geest ontstaat op Kafarnaüm, waar de broeders uit zijn vertrokken, een nationaal pelgrimscentrum, vooral voor de tocht naar Santiago de Compostela. Dat is broeder Fons: hij legt het zaadje. Anderen laten het groeien.

 

foto: met de bewoners van de zorgboerderij naar Santiago. maar dan wel aangepast.

Harrie Wenting werkte als begeleider en broeder Fons van der Laan was …kok .in hetzelfde gezinsvervangend tehuis in Bladel. Ze spraken veel met elkaar. Wenting hoorde de rijke verhalen van zijn collega aan. Die vertelde hem eens dat hij de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela ging lopen. Drie maanden wandelen met volle bepakking op de rug. Wenting hoorde het vol ongeloof aan en reageerde: ‘Wat ga je doen man?’ De pelgrim vertelt graag over zijn gevoel en beleving van onderweg, over het geluk dat hij tegenkwam en over hetgeen zijn leven rijker en rijper maakte. Zijn visie: ‘Het leven komt op je weg; aanvaard jezelf zoals je bent en durf te zeggen: ‘Ik ben een kostbaar mens.’

Met de verhalen van zijn oud-collega in het achterhoofd benaderde de schrijver de pelgrim met de vraag om over zijn leven en het ontstaan van de Jacobushoeve een boek te schrijven. Wenting vindt dat de inspirerende verhalen, die Van der Laan inmiddels via Kempische kinderpelgrims ook aan de jeugd overdraagt, voor de toekomst bewaard dienen te blijven. Het leven is eindig; de geest van de inspirator moet verder leven. Dit idee paste niet bij de inborst van Van der Laan, totdat de personen die naast hem staan en stonden erbij betrokken werden. Heel veel gesprekken zijn gevoerd aan de Vessemse keukentafel bij de broeder thuis. Auteur en hoofdrolspeler trokken het land in om verhalen op te halen. Geestverwanten werden geïnterviewd. Wenting schreef er een levend(ig) boek over, in de eerste persoon, alsof broeder Fons het vertelt. De broeder vindt zich bevoorrecht om in een boek te staan, met vele anderen.

 

Op 8 december 2012 wordt het boek gepresenteerd in Den Boogert in Vessem. Vanaf die datum is het verkrijgbaar bij de Jacobushoeve in Vessem of bij boekhandel Papierelier in Bladel.