Ook Clemenskerk op de knip

 

ED november 2014

 

Hulsel – Zondag 23 november 2014 wordt de Hulselse Clemenskerk voor het laatst als gebedshuis gebruikt. Na de kerkdienst van 11.00 uur gaat de deur op slot, en breekt er een nieuw tijdperk aan voor het gebouw. Het tabernakel en de gezegende relikwieën worden naar de Reuselse kerk verplaatst, het centrum van de nieuwe parochie dat eerder al de naam van de Hulselse overnam: De Clemensparochie.

“Een nieuw doel voor het gebouw is er nog niet,” zegt pastoor van Roosmalen. “Het gebouw mag een nieuwe bestemming krijgen, maar de nieuwe gebruikers moeten zich wel realiseren dat daar dan wel het onderhoud van het gebouw aan vast zit. Daar hangt weer een pittig kostenplaatje aan vast.”

Vanuit de Dorpsraad Hulsel werd eerder al een werkgroep in het leven geroepen om een nieuwe bestemming voor het gebouw te zoeken. Voorzitter Vic Boemaars daarover: “het gebouw is het enige rijksmonument in ons dorp. We zouden het enorm betreuren als het weg zou gaan of gaat verpauperen. Daarom begonnen we al over een nieuwe bestemming na te denken, toen de sluiting voor het eerst aangekondigd werd. Er zijn voor het dorp tal van functies te bedenken maar we moeten dan wel met elkaar in gesprek. We moeten helaas constateren dat we niet on speaking terms zijn met de parochie. Eerst hebben we bij het bisdom geïnformeerd, maar daar werden we naar de parochie verwezen. De pastoor heeft nog niet op onze verzoeken voor een gesprek gereageerd. Naar de beweegreden kunnen we enkel gissen.”

Boemaars vreest nu dat het gebouw snel in verval zal raken als de deur op slot gat en de verwarming dicht gedraaid wordt.

Het laatste kerkkoor dat altijd nog actief was in Hulsel, verhuist ook mee naar Reusel. Daar zal elke eerste en derde zondag van de maand door hen de mis gezongen worden. 

De Hulselse parochiekerk, gebouwd in 1898, wist ruim een eeuw te overleven. Het gebouw zag oorlog en andere schermutselingen aan zich voorbij trekken, maar de parochiefusie met de vier kernen van Reusel-De Mierden wordt het gebouw als gebedshuis fataal. Van de vier parochiekerken van de nieuwe Clemensparochie blijven enkel Hooge Mierde en Reusel open. In Lage Mierde opende eerder al een museum in het kerkgebouw.

De Hulselse begraafplaats blijft wel zijn functie behouden, al moet er wel een kerkelijke dienst met een absoute aan vooraf gaan, volgens Van Roosmalen.

 

Evt voor een kader:

-       Hulsel heeft 770 inwoners en 440 geregistreerde katholieken

-       De vorige kerk brandde in 1888 af

-       Dit jaar werden de fundamenten van die kerk terug geplaatst en opgenomen in een kerkelijke route.

-       De huidige kerk werd in 1889 gebouwd en is van neo-romaanse bouwstijl

-       initiatiefnemer was pastoor van Aggelen.

-       Architect was Henricus Hendriks

-       In 1900 werd de kerk voor het eerst uitgebreid

-       In 1937 werden er zijbeuken aan het middenschip toegevoegd.