Kerken Hulsel en Lage Mierde dicht

Nieuwe parochie Reusel-de Mierden

 ED juni 2012

Reusel – Met het voorlezen van een verklaring in de misndag heeft pastoor Karel van Roosmalen het startsein gegeven tot samenvoeging van de vier parochies in Reusel-De Mierden. Binnen het bisdom van ’s-Hertogenbosch wordt op vele plekken gewerkt aan de opbouw van nieuwe parochies. De besturen van de parochies in Hooge-Mierde, Hulsel, Lage-Mierde en Reusel waren al enige tijd in gesprek met elkaar in de verkenning naar samenwerking.

Donderdag 31 mei 2012, is Mgr. Mutsaerts, hulpbisschop en vicaris-generaal van het bisdom van ’s-Hertogenbosch, persoonlijk bij een verkennend gesprek aanwezig geweest om alle neuzen dezelfde kant op te zetten. De nieuwe parochie zal onder leiding komen te staan van pastoor van Roosmalen, de huidige pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Reusel. Hoe die nieuwe parochie gaat heten is nog niet duidelijk. Van Roosmalen zal na de samenvoeging over twee kerkgebouwen kunnen beschikken, de kerk in Reusel en die in Hooge-Mierde. De kerken van Hulsel en Lage-Mierde zullen op termijn gaan sluiten.Van Roosmalen noemt het teruglopend kerkbezoek als een van de belangrijkste oorzaken voor de samenvoeging en de kerksluitingen. Hij ziet dan ook geen andere weg.“We zijn nu toe aan de eerste stap waarbij de pastorale zorg centraal staat. We hebben gekeken naar het kerkbezoek en het aantal vieringen dat er plaats vindt,” aldus de Reuselse pastoor. “Hierna gaan we ook naar de organisatie, de financiën en de gebouwen kijken. Met de twee  kerken die op termijn open blijven is er toch nog voor iedere parochiaan van de nieuwe parochie een kerkgebouw binnen een redelijk bereik,” zo vindt hij. “De twee kerkgebouwen die blijven zijn voor alle parochianen en iedereen kan er ook een gelijke stem hebben.”

/uploads/verhalenuitdekempen/sites/1/ckfiles/201809/47/kerk Lage Mierde kleine foto.jpg

foto: de kerk van Lage Mierde

De besturen van de vier parochies willen samen met de huidige pastoors van Roosmalen en Wim Wouters, de pastoor van de Mierden, en de parochianen  de schouders  zetten onder de nieuwe parochie, aldus Van Roosmalen. Een eerste reactie van een van de bestuursleden laat een iets ander geluid horen: intern zijn er nog wat noten te kraken.

De Reuselse pastoor zegt dat de huidige ontwikkelingen los van de gezondheidsproblemen van De Mierdse pastoor Wouters staan. Deze gaf na het gesprek met de hulpbisschop te kennen dat hij problemen heeft met zijn hart en een hartoperatie moet ondergaan. Hij wil dat over zijn jubileum, later deze maand, heen tillen en zal het daarom tijdelijk rustig aan moeten doen.