Klasgenoten ontmoeten elkaar na 50 jaar
Niet iedereen werd operazanger
 
 
September 2019

In 1969 feestte iedereen nog de toekomst toe
 
De HBS-schoolklas die in 1969 op het Rythovius in Eersel afzwaaide, was de laatste HBS-klas in de Kempen. Op 27 september zijn de leerlingen van toen weer bij elkaar, om te kijken hoe het hen verging.
De verscheidenheid in carrières is groot, maar gemiddeld genomen verging het hen goed. Maar niet iedereen werd opera zanger!
,,De periode op de HBS was bijzonder, maar de periode daarna, waarbij we elkaar elke vijf jaar bij een reunie zagen misschien nog wel meer bijzonder,” zegt Peter Smetsers (..). Hij is een van de eenendertig leerlingen uit de examenklas van toen. ,,Het was wel opvallend dat de meesten van ons zes jaar over ie 5-jarige opleiding gedaan hebben,” zegt hij. ,,In de derde klas waren we wel erg solidair met elkaar, toen bleven er zestien tegelijk zitten. Doordat anderen in de tweede of de vierde buisden kwamen we uiteindelijk toch weer bij elkaar.”
De klasgenoten van toen ontwikkelden zich tot brave huisvaders- en moeders en de meesten zijn al meerdere keren opa en oma. Ze kregen gemiddeld niet meer dan twee kinderen en kleinkinderen per persoon, wat opvallend is, want velen kwamen zelf uit grote gezinnen. Gerard van Avendonk zelfs uit een nest van zeventien!
Ger Baken, jarenlang directeur van Rabobanken in De Kempen: ,,als wij nu weer bij elkaar komen, gaat het vaak nog over de chaos in de klas bij meester van Gompel. Nu kunnen we erom lachen, maar dat kon hij toen niet.”

De kartrekkers van de reunie na 50 jaar met vlnr Bert van den Tillaart, Ger Baken en Peter Smetsers
 
Peter Smetser, nu nog voorzitter van derde divisie voetbalclub UNA en de muziekschool Veldhoven: ,,Het was wel de tijd van de provo’s, maar dat sijpelde hier in de Kempen nog maar langzaam door. Rector van t Hart moest daar ook niet al te veel van hebben, hij dreigde ons van school te stampen als we rebelleerden. Hij leerde ons in de eerste klas wel met mes en vork eten en de meisjes moesten er thee inschenken voor de jongens”
Van den Tillaart: ,,We organiseerden toen al buiten de school om onze eigen feestjes, dus we kwamen toch wel aan ons trekken.”
Ger Baken kan de eenheid tot ver na het afstuderen wel verklaren. ,,Op de HBS zat je bij alle vakken als klas bij elkaar. Bij de Havo die daarna kwam, zat je elk uur weer bij anderen, waardoor er minder eenheid als klas groeide.”
De klasgenoten van 1969 gaan op vrijdag 27 september hun reünie vieren met een opname van Klasgenoten voor Kempen-tv. Bij die opname zijn ook nog drie leraren aanwezig: Kees Cornelissen (Nederlands), Harrie Grielen (Nederlands) en Chris Thijssen (geschiedenis).