Laatste boom kijkt uit over LOG

Kaalslag in de Kempen

 

Kerstkrant december 2010

 

Bladel-Hulsel-Netersel – Op weinig plaatsen was er dit aflopende jaar meer discussie dan over het LOG-gebied in hartje Kempen. In het grensgebied van de zaligheden Hulsel en Netersel, aangevuld met Bladel, reikten grijpgrage handen naar een van de laatste open gebieden in de regio.

Terwijl diverse ondernemers, van agrariërs tot bouwbedrijven de plannen al op de tekentafel hebben liggen voor de bouw van hun  megastal, houden omwonenden en natuurbeschermers angstvallig de adem in. Gaat het gebied vol gebouwd worden, rukken de stallen nog verder op en moet ook de laatste boom in dit gebied wijken?

De laatste boom is in dit geval een eik van zo’n honderd jaar oud die stil de wacht houdt over het gebied. Tot nu toe wist hij altijd te overleven, trotseerde langsrijdende maaimachines en hongerige grazers.

Maar rond de stam van de eik wordt er met modder gegooid. Woordvoerders van beide kampen (de voor- en tegenstanders) schrijven brieven in weekbladen en betichten elkaar van de meest onmogelijke dingen.

Buurten met de boeren

De ZLTO bestuurders nemen het als vanzelfsprekend op voor de achterban waar ze voor staan: de boeren. De landbouworganisatie  deed onlangs een poging om op constructieve wijze met alle partijen aan tafel te gaan onder de term <I>buurten met de boeren<I>. Voorzitter Ghislaine Bayens van ZLTO Bladel riep de burgers, al of niet verenigd in burgerinitiatieven, op om aan te schuiven.

Het resultaat was mager en de buurtavond ging niet door vanwege gebrek aan belangstelling.

Voor Neterselnaar Cees van der Heijden, voorzitter van de plaatselijke dorpsraad, was dat aanleiding om een aantal openbare brieven te publiceren. Deze brieven kregen weer een reactie van de ZLTO en het moddergevecht was echt begonnen.

<I>We kunnen stellen dat het doemscenario van eerder minister Brinkhorst uitkomt en dat we moeten streven naar een stop op industriële vleesproductie<I>

Cees van der heijden windt er geen doekjes om, aan voorbeelden en voorvechters voor niet dorogaan van het LOG heeft hij geen gebrek. Van de gezondheidsrisico’s tot de mestuitschot: alles wat stinkt mag benoemd worden. Wie zich de zinsneden van de brief van 1 december in de Kempenaer letterlijk neemt kan ervan uitgaan dat we door de megastallen afstevenen op een drinkwater tekort door vervuiling met nitraten,  een verhoogde uitstoot van broeikasgas door de dieren zelf en een giga gezondheidsrisico door een ongecontroleerd antibiotica gebruik.

Tegenover alle feiten die door de burgers zoals Van der Heijden aangedragen wordt heeft de ZLTO Ghislaine Bayens. Deze boerin, mede eigenaar van een biologische varkenshouderij,  weet waarover ze praat. Ze volgt al vanaf het allereerste begin de LOG- kwestie en zat namens haar organisatie ZLTO in tal van klankbordgroepen over de kwestie.

‘Het is niet allemaal zo extreem als het lijkt,’ zegt ze. ‘Wij vertegenwoordigen de boeren uit de gemeente Bladel en daar heeft niemand het voornemen zich in het LOG te vestigen. Dat neemt niet weg dat we meer met elkaar in gesprek moeten blijven.’

Dat laatste, het met elkaar in gesprek blijven, is onvoldoende gebeurd, erkent Bayens. ‘Helaas is het zo dat de mensen pas wakker worden als er gebouwd gaat worden. Vaak, ook in dit geval, zijn dan de belangrijkste besluiten genomen. Toegegeven, het zegt ook iets van de transparantie van de bestuurders die zich niet bijster ingespannen hebben om de buurtbewoners te informeren over het proces.

Drogende modder

Nee, Ghislaine Bayens wil er niet meer aan meedoen aan het moddergevecht. ‘Dit willen we niet, dit moeten we niet doen,’ zegt ze erover. ‘Natuurlijk lees ik wel die ingezonden brieven zoals die van Van der Heijden. We hebben erop gereageerd maar laten het er nu bij. We hopen begin 2011 nog een keer een avond <I>buurten met de boeren<I> te organiseren. Dat moet wel voor half februari want daarna moet het pootgoed de grond in en hebben onze leden geen tijd meer.’

Maar net zo sterk als koning winter het gebied nu in zijn greep houdt, zo stil is het rond de besluitvorming van dat LOG. De gemeente Reusel-De Mierden dacht de regelgeving voor nieuwvestiging dicht getimmerd te hebben maar doordat een overijverige ambtenaar slinks een andere regeling toepaste konden er tot diep in de nacht plannen ingediend worden. De bewuste nacht heet in de Reuselse wandelgangen al de<I> VandeSanden nacht<I>. De ambtenaar in kwestie kwam  met een reprimande weg, het leverde in het Hulselse deel  een aantal <I>Lopende zaken<I> op. Over deze lopende zaken moet nu de provincie een uitspraak gaan doen, maar ook daar heerst verdeeldheid. Bang als men is voor mogelijke claims van boeren die claimen al zo ver met hun plannen te zijn dat nu stoppen de duurste optie is.

Met het naderen van de jaargrens lijken de kansen op een volwaardig LOG af te nemen. Het is nu echter de vraag of dat wel een goede ontwikkeling is omdat de <I>Lopende zaken<I> sterk lijken te staan. Naast die lopende zaken zijn er ook nog slinkse uitbreiders die met slimme aankopen, bedrijfsplitsing en meer van dat soort zaken het gezegde overeind houden: <I>Een simpele boer is nog slimmer dan de slimste ambtenaar<I>.

Het doemscenario is grote vlakken met golfplaten, luchtwassers die niet controleerbaar al of niet functioneren en het verkeer dat af en aan rijdt over niet aangepaste wegen. (Geen LOG, geen geld voor aanpassing infrastructuur).

Wellicht heeft de Reuselse VVD dan nog het beste initiatief: <I>als die Megastallen er dan toch moeten komen, laat de boeren die nieuwe wegen maar aanleggen<I>.

Intussen kijken burgers en boerelui uit naar de volgende datum van <I>Buurt met de boeren<I>. Het lijkt altijd nog beter dan <I>boeren met de buurt<I>.

De grote Eik in het grasland van boer Van der Heijden lijkt zijn adem in te houden, zijn imposante takken houden zich onbeweegbaar stil. Is het stilte voor de storm?

 

Foto:De laatste boom kijkt uit over het LOG- gebied