Februari 2006
Voorzichtige belangstelling lanbouw-ontwikkelgebied
Grote stallen in de groene leegte
 
Marc Timmers, directeur van het ontwikkelingsbureau intensieve veehouderij (obiv) verwacht dat er vanaf 2008 flink gebouwd kan gaan worden in het landbouw-ontwikkelgebied(LOG) Bladel-Hulsel-Netersel . “Maar dan moeten ondernemers zich wel melden want zonder kartrekkers gebeurt er niets,” zo voorspelt hij. Het LOG is een gebied waar ook de grotere agrarische bedrijven zich kunnen vestigen en waar bestaande boeren stevig uit kunnen breiden, Timmers zorgt voor de ondersteuning.
Het gebied loopt van de Hulselse Hoef via de Bladelse Franse Hoef tot over de Neterselseweg. Via een stukje Bladels Bosch loopt het parallel aan de Hulselsedijk naar de Molendijk en de Laayen in Hulsel. Het stuk ten noorden van de Neterselsedijk tussen Netersel en Lage Mierde heeft nog een extra beschermde status. Het LOG is zo ingetekend dat het andere belangen zoals natuur en bewoning niet schaadt.
Het LOG kon er komen nadat in 2005 het reconstructieplan voor het buitengebied vastgesteld werd. Het gehele landschap is daarbij geclassificeerd. In extensiveringsgebieden vindt vrijwel geen uitbreiding van landbouw plaats, in het verwevingsgebied alleen als het geen andere belangen schaadt. In het LOG liggen de mogelijkheden om wel uit te breiden; nieuwe vestigingen kunnen er alleen komen als het gaat om agrariërs die uit een extensiveringsgebieden komen.
“Ik verwacht niet dat het storm loopt,” zo voorspelt Cor van Limpt uit Reusel. Op zijn varkensbedrijf  kent hij de beperkingen. “Als ik me hier vestig krijg ik ook te maken met de nieuwe geurwet en met een beetje pech betekent dit dat ik nog zo’n drie kilometer van elke bebouwde kern af moet blijven.”
Wethouder Jan van de Sande (Reusel-De Mierden) , die in dit LOG samen optrekt met zijn ambtsgenoot Harrie Goossens uit Bladel, vindt de nieuwe geurwet een goed instrument in handen van de gemeente. “We kunnen hiermee onze normen vaststellen, op voorwaarde dat we eerst wel een gebiedsvisie opstellen,” zegt hij.
In de nieuwe geurwet, die vanaf 1 januari de oude hinderwet vervangt, wordt rekening gehouden met meer variabelen zoals windrichting en technische mogelijkheden om de geuruitstoot te verminderen.
Een inwoner van Hulsel die zijn zorgen uitsprak voor een ongebreidelde stalleninvasie werd door Van de Sande dan ook gerustgesteld. “Behalve dat de windrichting ons goed gezind is hebben we met de nieuwe wet voldoende mogelijkheden in handen om te reguleren”, zo stelde hij.